Mensenhandel, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Mensenhandel / Mensenhandel, basis

Mensenhandel, basis

Word op de hoogte gebracht van de basiskennis over mensenhandel

Mensenhandel wordt gezien als een moderne vorm van slavernij. Uitbuiting van mensen die werken onder slechte omstandigheden of in de seksindustrie komt vaker voor dan je denkt, ook in Nederland. Mensenhandel wordt beschouwd als een inbreuk op elementaire mensenrechten. Het is een ingewikkeld delict met een eigen dynamiek. Er is nationaal en internationaal veel aandacht voor de bestrijding van mensenhandel. Zorg dat je op de hoogte bent. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten van mensenhandel, de nationale en Europese wet- en regelgeving en de problematiek rondom de slachtoffers van mensenhandel.

Doel

Na het volgen van de cursus ben je je bewust van de mensenhandel praktijken in Nederland maar ook op Europees en internationaal niveau. Daarbij beperkt jouw kennis zich niet tot seksuele uitbuiting, maar heb je ook kennis van andere vormen van uitbuiting waaronder arbeids- en criminele uitbuiting en de gevolgen ervan. Daarnaast verkrijg je kennis en inzicht in de complexiteit van mensenhandel. Tenslotte heb je handvatten verkregen om mensenhandel zaken in de praktijk zorgvuldig te kunnen beoordelen en op juridisch juiste wijze te kunnen afdoen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en gerechtsjuristen.

OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen/commissiesecretarissen.

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. De werkwijze is een interactief hoorcollege met ruimte voor discussie en casusbesprekingen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • korte geschiedenis
  • Europees en internationaal kader
  • relevante nationale wet- en regelgeving (art. 273f Sr), inclusief de totstandkoming van het artikel
  • vormen van mensenhandel: onder meer seksuele uitbuiting, overige vormen van uitbuiting en orgaanverwijdering
  • wijze van aanpak
  • kerngetallen en feiten
  • verschillende vormen van slachtofferschap

Bijzonderheden

De basiscursus Mensenhandel maakt onderdeel uit van de Leergang mensenhandel. Deze cursus dient ter kennismaking en is tevens een opstap naar de verdiepingscursus Mensenhandel.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 315,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00