Mensenhandel, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Mensenhandel / Mensenhandel, basis

Mensenhandel, basis

Word op de hoogte gebracht van de basiskennis over mensenhandel

Mensenhandel wordt gezien als een moderne vorm van slavernij. Uitbuiting van mensen die werken onder slechte omstandigheden of in de seksindustrie komt vaker voor dan u denkt, ook in Nederland. Mensenhandel wordt beschouwd als een inbreuk op elementaire mensenrechten. Het is een ingewikkeld delict met een eigen dynamiek. Steeds vaker krijgt u daarmee te maken en moet u dergelijke zaken beoordelen. Zorg dat u op de hoogte bent. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten van mensenhandel, de nationale en Europese wet- en regelgeving en de problematiek rondom de slachtoffers van mensenhandel.

Doel

Na het volgen van de cursus bent u zich bewust van de mensenhandel praktijken in Nederland maar ook op Europees en internationaal niveau. Daarbij beperkt uw kennis zich niet tot seksuele uitbuiting, maar heeft u ook kennis van andere vormen van uitbuiting waaronder criminele uitbuiting en de gevolgen ervan. Daarnaast verkrijgt u kennis en inzicht in de complexiteit van mensenhandel. Tenslotte heeft u handvatten verkregen om mensenhandel zaken in de praktijk zorgvuldig te kunnen beoordelen en op juridisch juiste wijze te kunnen afdoen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. De werkwijze is een interactief hoorcollege met ruimte voor discussie en casusbesprekingen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • korte geschiedenis
  • Europees en internationaal kader
  • relevante nationale wet- en regelgeving (art. 273f Sr), inclusief de totstandkoming van het artikel
  • vormen van mensenhandel: onder meer seksuele uitbuiting, overige vormen van uitbuiting en orgaanverwijdering
  • wijze van aanpak
  • kerngetallen en feiten
  • verschillende vormen van slachtofferschap

Bijzonderheden

De basiscursus Mensenhandel maakt onderdeel uit van de Leergang mensenhandel. Deze cursus dient ter kennismaking en is tevens een opstap naar de verdiepingscursus Mensenhandel.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 330,00 voor leden OM: € 200,00