Zittingsvaardigheden in de strafsector – SSR
Cursussen / Strafrecht / Vaardigheden / Zittingsvaardigheden in de strafsector

Zittingsvaardigheden in de strafsector

Een vaardigheidstraining voor (beginnende) rechters in de strafsector

Tijdens deze tweedaagse training krijg je inzicht in de vaardigheden die gevraagd worden van een strafrechter ter zitting. De sfeer van vertrouwen die vanaf het begin van de bijeenkomst wordt opgebouwd, is de basis voor deze maatwerkopleiding. Docenten sluiten aan op jouw individuele leerwensen.

Doel

Het doel van deze cursus is je vertrouwen geven en je gewend laten raken met de juridische en praktische aspecten van strafzittingen. De focus ligt op het verwerven van vaardigheden in het houden van strafzittingen. Hiermee wordt beoogd dat je na afloop van de cursus meer zelfvertrouwen hebt gekregen bij het leiden van een zitting en dat je een eigen stijl weet te creëren. Dit geeft je een basis om verder in te leren en ontwikkelen.

Doelgroep

Startende rechters/raadsheren met enige ervaring in de strafsector.

Deze cursus is verplicht voor rio’s.

Inhoud

Tijdens de training wordt het stramien van de zitting in het algemeen besproken, worden algemene vaardigheden en vaardigheden met betrekking tot bijzondere incidenten getraind en worden vaardigheden getraind, die bijdragen aan het effectief leiden van een strafzitting.

Opzet

Tijdens de training geven de docenten kort informatie en ben je actief bezig, hetzij met de eigen oefening, hetzij met het observeren van de oefening van andere cursisten. De docenten en de cursisten bespreken de reflecties op de oefeningen.

Deze training wordt verzorgd door twee rechters/raadsheren werkzaam in het strafrecht en een of twee trainers van het bureau Dialogis.

Voorkennis

Voorafgaand aan de training dien je enige zittingservaring te hebben opgedaan in de strafsector, dan wel voorafgaand aan de training een aantal strafzittingen te hebben bijgewoond. Ook dien je te beschikken over een strafdossier in een niet al te complexe strafzaak om dit dossier te kunnen gebruiken tijdens de cursus. Dit dossier dient zo compleet mogelijk te zijn met in ieder geval drie afschriften van de dagvaarding. Het dossier wordt vertrouwelijk behandeld en je zorg er zelf voor dat het dossier aan het einde van de training weer wordt meegenomen.

Je bereidt je voor op de training  aan de hand van bestudering van het cursusmateriaal en de intakelijst die van te voren is toegezonden, en door bestudering van voornoemd strafdossier dat je zelf hebt geselecteerd. We verwachten dat je de opening van deze strafzaak (check personalia en voordracht etc.) voorbereidt tot en met de eerste inhoudelijke vraag aan de verdachte.

In de vragenlijst wordt ook verzocht een incident te bespreken. Voor zover de jezelf nog geen ervaring hebt met een incident ter zitting, kan een incident worden beschreven uit een zitting die je hebt bijgewoond of dat je van een collega hebt vernomen.

Bijzonderheden

Deze cursus is inclusief avondprogramma en overnachting.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 2.280,00