348/350 WvSv en het moderne strafvonnis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Strafvonnis / 348/350 WvSv en het moderne strafvonnis

348/350 WvSv en het moderne strafvonnis

Module 1 van de leerlijn strafvonnis

Deze eerste module van de leerlijn strafvonnis is er voor beginnende schrijvers van strafvonnissen. De module biedt de noodzakelijke basiskennis aan en laat je de eerste stappen zetten op de weg naar het zelfstandig schrijven van een strafvonnis.

Doel

Na afloop van de cursus heb je meer kennis van en inzicht in:

  • de voorvragen en hoofdvragen van het beslissingsmodel van artikel 348 en 350 WvSv en de toepassing daarvan
  • de relatie tussen het beslissingsmodel en de opbouw van het vonnis

Vaardigheden

Na afloop van de cursus kan je een strafvonnis schrijven dat aan de basisvereisten voldoet.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen, die recentelijk gestart zijn in de strafsector en nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze cursus is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen. In deze cursus doe je de noodzakelijke basiskennis op over de te beantwoorden voorvragen en hoofdvragen en krijg je inzicht in de structuur van het strafvonnis. Tevens helpt deze cursus je op weg bij het zelfstandig schrijven van een strafvonnis.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • het beslissingsmodel van 348/350 van het Wetboek van Strafvordering
  • het kwalificeren van strafbare feiten
  • de opbouw en de structuur van het moderne strafvonnis

Voorbereiding

We vragen je voorafgaand aan de cursus de literatuur en het studiemateriaal door te nemen en de vragen uit het intakeformulier in de digitale leeromgeving in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de cursusdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers.

Daarnaast vragen we je ter voorbereiding van de cursus aan de hand van een casus een vonnis te schrijven.

Voorkennis

Je beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of HBO-niveau.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:
1. 348/350 WvSv en het moderne strafvonnis
2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
3. De bewijsmotivering
4. De strafmotivering
5. Responderen op verweren
6. Schrijfvaardigheden (stijl)

De modules uit de leerlijn worden op volgorde gevolgd.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid volgen uit deze leerlijn de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Gerechtsjuristen volgen uit deze leerlijn verplicht modulen 1, 2, 3 en 5. Modulen 4 en 6 zijn aanbevolen.

 

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 255,00