Reageren op verweren – SSR
Cursussen / Strafrecht / Strafvonnis / Reageren op verweren

Reageren op verweren

Module 5 van de leerlijn strafvonnis

In deze vijfde module van de leerlijn strafvonnis leer je de kennis en vaardigheden aan die je in staat stellen om een compleet strafvonnis te schrijven dat een overzichtelijke en transparante opbouw kent, zodat de gedachtegang van de rechter voor de lezer goed te volgen is. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het bespreken van verschillende soorten verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten in het vonnis.

Doel

Na afloop van de cursus ben je bekend met:

 • de meest voorkomende verweren (bewijs en overig);
 • de relevante jurisprudentie bij deze verweren;
 • de consequenties van honorering van een verweer.

Na afloop van de cursus ben je in staat om:

 • te responderen op deze verweren, zowel op inhoud als op argumentatief verband;
 • dit schriftelijk uit te werken in een vonnis.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen die recentelijk gestart zijn in de strafsector en nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze cursus is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen en richt zich op het onderdeel (hoe om te gaan met) verweren.

Binnen deze cursus komen (o.a.) de volgende onderwerpen aan bod:

 • de theorie van verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten;
 • argumentatieleer;
 • je gaat aan de slag met het responderen op verweren.

Voorbereiding

We vragen je voorafgaand aan de cursus het studiemateriaal door te nemen en het intakeformulier in de digitale leeromgeving in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de trainingsdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Daarnaast vragen we je voorafgaand aan de cursus een casus voor te bereiden.

Voorkennis

Je beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of HBO-niveau.

Indien je rio bent, heb je in principe module 1, 3 en 4 van de leerlijn strafvonnis gevolgd.

Indien je het leertraject gerechtsjurist volgt, heb je in principe module 1, 2 en 3 van de leerlijn strafvonnis gevolgd.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:

 1. 348/350 WvSv, het strafvonnis en Promis
 2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
 3. De bewijsmotivering (strafzaken)
 4. De strafmotivering
 5. Responderen op verweren
 6. Schrijfvaardigheden (stijl)

Het is verplicht om de modulen in de volgorde van de leerlijn te volgen.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Juridisch medewerkers volgen uit deze leerlijn verplicht modulen 1, 2, 3 en 5. Modulen 4 en 6 zijn aanbevolen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 190,00