Verweren in het strafrecht – SSR

Verweren in het strafrecht

Een gedegen kennis van verweren en op welke wijze deze juridisch kunnen worden gewaardeerd en gepareerd, is onontbeerlijk in het strafrecht. Door middel van deze cursus kan je je kennis en vaardigheden vergroten om zo adequate beslissingen te nemen ten aanzien van strafrechtelijke verweren. Wanneer is een schuldverweer of een opzetverweer kansrijk? En hoe moet je responderen op een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt? Tijdens de cursus verweren in het strafrecht krijg je antwoorden op dergelijke vragen en vergroot je je kennis en vaardigheden.

Doel

Na afloop van de cursus heb je actuele kennis en inzicht verkregen in de meest voorkomende verweren. De verkregen inzichten geven je in je dagelijks werk handvatten om zorgvuldig, professioneel en effectief te responderen op verweren, waarbij je oog hebt voor actuele ontwikkelingen. Tenslotte ben je in staat om op een juridisch juiste wijze strafrechtelijke verweren te waarderen en het op adequate wijze nemen van beslissingen ten aanzien van strafrechtelijke verweren.

Doelgroep

Trainees (OM), interventiejuristen

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Verweren die gevoerd kunnen worden naar aanleiding van de vragen van 348/350 Sv (zoals de grondslag van de tenlastelegging en strafuitsluitingsgronden), meer- en vaartverweren, afwijzen van getuigen, anonieme getuigen, redelijke termijn, verstek, onpartijdige rechter, onrechtmatig verkregen bewijs, etc. Bij deze onderdelen wordt zowel de herkenning en beoordeling van het verweer als de beslissing op het verweer en motivering daarvan besproken.

Bijzonderheden

Curriculum initiële opleiding OM

Deze leeractiviteit is onderdeel van het curriculum voor trainees en interventiejuristen in opleiding.  Diegene voor wie deze cursus niet verplicht is, kan deze in overleg met de coördinerend opleider volgen als aanvulling op de verplichte cursussen.

Mail naar om-initieel@ssr.nl met eventuele vragen.