Consumentenkrediet voor ajm en jjm – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / Persoonlijke ontwikkeling / Consumentenkrediet voor ajm en jjm

Consumentenkrediet voor ajm en jjm

Leer de toewijsbaarheid van een vordering beoordelen, met inachtneming van de beschermende bepalingen van de Wet op het consumentenkrediet

De Wet op het Consumentenkrediet komt veelvuldig aan de orde bij persoonlijke leningen en doorlopende kredieten. Vaak doen zich daarbij vragen voor over de maximale kredietvergoeding, vervroegde aflossing en vervroegde opeisbaarheid. Na de cursus bent u in staat om de relevante feiten en juridische kaders te analyseren en op basis van alle relevante gegevens een oordeel te vormen over de toewijsbaarheid van de vordering, met inachtneming van de beschermende bepalingen van de Wet op het consumentenkrediet.

Doel

Na de cursus bent u in staat om de relevante feiten en juridische kaders te analyseren en op basis van alle relevante gegevens een oordeel te vormen over de toewijsbaarheid van de vordering, met inachtneming van de beschermende bepalingen van de Wet op het consumentenkrediet.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor administratief (juridisch) medewerkers en junior juridisch medewerkers.
Bent u juridisch medewerker, stafjurist of rechter, dan verwijzen we u graag naar de cursus Consumentenkrediet voor rechters en JM (CRZSCOKR).

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • de werkingssfeer WCK en de Wet op het Financieel Toezicht
  • de verschillen tussen een niet-doorlopende en een doorlopende krediettransactie (persoonlijke lening (PL) en doorlopend krediet (DK))
  • het aangaan van een krediettransactie (akte)
  • de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding/vertragingsvergoeding
  • de ten hoogste toegelaten vergoeding bij vervroegde aflossing
  • vervroegde opeisbaarheid
  • ontbinding van de overeenkomst
  • roodstand op een betaalrekening
  • de gevolgen van niet-nakoming van de regels van de WCK

Opzet

De cursus bestaat uit 1 dagdeel. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan casusbehandelingen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bijzonderheden

De cursus ‘Consumentenkrediet voor ajm en jjm’ behoort tot een leergang en is om die reden kosteloos voor deelnemers vanuit de ZM, die tot de doelgroep behoren.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00