Onderzoek ter terechtzitting – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / Onderzoek ter terechtzitting

Onderzoek ter terechtzitting

Leer als gerechtsjurist alle tips & tricks voor, tijdens en na de zitting in de praktijk

Als (beginnend) gerechtsjurist kun je je via deze cursus voorbereiden op de werkzaamheden voor, tijdens en na de zitting. Heb je binnenkort een zitting? Wil je meer praktijkervaring opdoen of juist oefenen met uitdagende situaties of incidenten die zich voor kunnen doen tijdens de zitting? Schrijf je dan in via de knop ‘deze cursus volgen’.

Met het oefenen van praktische vaardigheden in een veilige omgeving kun je ervaren hoe jij handelt tijdens een (uitdagende) zitting. Je leert in gesprek te gaan en de juiste vragen te stellen aan de rechter. Je krijgt inzicht in wat men van jou verwacht als gerechtsjurist maar begrijpt ook waarom en op welke manier je dient te handelen in bepaalde situaties. Proactief handelen en communicatieve vaardigheden staan daarom centraal tijdens deze contactdag.

Heb je alleen behoefte aan een opfris van de theorie en een naslagwerk? Ga dan direct naar Onderzoek ter terechtzitting – e-learning – SSR

Doel

Deze training heeft tot doel om je als gerechtsjurist inzicht te geven in jouw talenten en ontwikkelpunten. Jij hebt een cruciale rol om het proces van de zitting van begin tot eind soepel te laten lopen. Het onderzoek ter terechtzitting komt daarom in volle omvang aan bod. Zowel de e-learning als de cursusdag zijn praktijkgericht ingesteld en voorzien je van meerdere tips en tricks om je werk (proactief) te doen.

Na het volgen van deze cursus heb je in ieder geval geleerd:

 • Hoe je je dient voor te bereiden op een strafzitting.
 • Wat je wel en niet opneemt in een voorbereidingsformulier.
 • Op welke aspecten je tijdens de voorbereiding (extra) alert dient te zijn.
 • Hoe de strafzitting van begin tot eind verloopt en wat jouw rol en taak hierin is.
 • Welke juridische kwesties (incidenten) op de zitting aan de orde kunnen komen en hoe je hierop kunt anticiperen.
 • Hoe en op welke manier je proactief handelt tijdens de zitting.
 • Hoe je goede aantekeningen maakt ter voorbereiding op het opmaken van het AMV, vonnis en/of proces-verbaal.
 • Hoe het raadkameren in zijn werk gaat en welke rol je hierin hebt.
 • Hoe je na de zitting (en het raadkameren) een concept proces-verbaal en/of vonnis schrijft.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor de (beginnend) gerechtsjurist bij zowel de rechtbank als het gerechtshof.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit het doorlopen van een e-learning bestaande uit zes modules én het bestuderen en voorbereiden van een dossier.

De e-learning volg je op een moment dat het jou uitkomt en in je eigen tempo. De tijdsduur voor het bestuderen van een module bedraagt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Tevens kun je de informatie in de modules als naslagwerk gebruiken tijdens het voorbereiden of uitwerken van een zitting. De voorbereiding van de cursusdag bedraagt ongeveer 2 uur.

De modules zijn als volgt opgebouwd:

 • Module 1: voorafgaand aan de zitting, de voorbereiding van de strafzaken.
 • Module 2: tijdens de zitting, van start tot de inhoudelijke behandeling van de zaak.
 • Module 3: tijdens de zitting, vanaf de inhoudelijke behandeling van de zaak.
 • Module 4: incidenten tijdens de tijdens de zitting.
 • Module 5: na de zitting, raadkameren en het opmaken van het proces-verbaal.
 • Module 6: na de zitting, het concept vonnis / arrest, circulatie en uitspraak.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 230,00