Leergang Leidinggeven bij het OM – SSR
Cursussen / Leiderschap / 02 - Startend leidinggevende < 3 jaar ervaring / Leergang Leidinggeven bij het OM

Leergang Leidinggeven bij het OM

Leidinggeven aan jezelf en je team - MD-leertraject uit BASIS

Samen met het OM heeft SSR dit leiderschapstraject ontwikkeld voor alle leidinggevenden van het OM.

Het is een intensief programma dat specifiek ontworpen is voor mensen die onlangs zijn gestart in een leidinggevende positie binnen het OM: zowel voor officieren van justitie, als voor leidinggevenden die geen officier zijn (en bv. al enige jaren elders ervaring hebben opgedaan als leidinggevende). Belangrijk is wel dat je al enige ervaring hebt opgedaan in je leidinggevende rol, minimaal zo’n 6 maanden.

 

Doel

Doel van het traject is om (nieuwe) leidinggevenden goed toe te rusten op hun rol en taak die zij hebben in de OM-organisatie. Dit betekent onder andere dat de leidinggevende de stap moet maken om anderen resultaten te laten boeken, de inhoud moet loslaten, zich assertief moet opstellen en verantwoordelijkheid moet nemen voor de koers die hij/zij vaart.

Om dit goed te kunnen is zelfkennis, persoonlijk leiderschap, groepsgericht leiderschap en kennis van onder andere resultaatgericht én waarderend sturing geven van groot belang. Vertrouwen geven, ruimte laten, organisatiedoelen halen, HRM, resultaatgericht sturen, sturen in uitdagende situaties en samenwerken zijn sleutelbegrippen waarmee je aan de slag gaat.

Doelgroep

Dit leiderschapstraject is bedoeld voor leidinggevenden met enige leidinggevende ervaring (minimaal 6 maanden tot ongeveer 2 jaar leidinggevende ervaring binnen het OM).

Heb je al jaren elders leidinggevende ervaring opgedaan en ben je sinds kort begonnen bij het OM in een leidinggevende rol, dan ben je dus ook van harte welkom in dit traject.

Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de deelnemersgroep en daarom gaan wij uit van maximaal 2 deelnemers per organisatie-onderdeel (bv. Parket) en een optimale samenstelling qua achtergronden (officieren, administratie etc.).

Inhoud

Het leiderschapstraject voor leidinggevenden bestaat uit:

  • Intakegesprekken: ná de selectie door het OM, vindt er met iedere deelnemer en zijn leidinggevende een digitaal intakegesprek plaats.
  • Blok 1: Wie ben ik? – Wie is de ander? Een verdiepende kennismaking met jezelf en de ander. Persoonlijk leiderschap.
  • Blok 2: Mijn team en ik… Teamperformance, groepsdynamica, leiding geven en leiding ontvangen, komen uitgebreid aan de orde.
  • Blok 3a: Resultaatgericht leiderschap. Expertise delen, strategisch management, waarderend sturen, sturen op afstand, etc.
  • Blok 3b: HRM en talentontwikkeling. Basis-hrm-instrumenten, werken vanuit de bedoeling, oog voor zakelijkheid en bezieling.
  • Blok 4: Leidinggeven aan uitdagende situaties. Onder andere krachtenveldanalyse en het oefenen met uitdagende situaties.
  • Blok 5: Afronding en presentatie. Wat heb je geleerd? Persoonlijke eindpresentaties, afsluiting en evaluatie.

Voorafgaand aan Blok 3a of 3b wordt sinds 2024 een extra trainingsdag toegevoegd over Veiligheid en Weerbaarheid voor Leidinggevenden. Deze dag wordt door een andere trainer en organisatie verzorgd. Uiteraard wordt de deelnemer hier goed over geïnformeerd via MIJNSSR.

De selectie van de deelnemer wordt in afstemming met de potentiële deelnemer, MD, het afdelingshoofd en- indien nodig – de parketleiding/directeur bedrijfsvoering uitgevoerd.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan het leertraject vinden er digitale intakegesprekken plaats – deels met de leidinggevende en de cursusmanager, deels met alleen de trainer en deelnemer.

De blokken daarna vinden plaats in een conferentiecentrum met buitenruimte, meestal in de buurt van Utrecht, maar soms ook elders (bv Den Bosch), let daarom goed op deze verschillen per uitvoering.

Deelname aan alle blokken is essentieel: we bouwen telkens voort op het voorgaande blok. Tussen de verschillende blokken vinden ook diverse opdrachten plaats.

 

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden OM (2024): € 200,00