Persoonlijk leiderschap voor officieren en AG's 1 – SSR
Cursussen / Leiderschap / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Persoonlijk leiderschap voor officieren en AG's 1

Persoonlijk leiderschap voor officieren en AG's 1

Een inkijk in je eigen functioneren, je interactie met anderen en je rol als officier / AG in de organisatie

Iedereen krijgt op zijn werk weleens te maken met situaties die om persoonlijk leiderschap vragen. Je hebt bijvoorbeeld een collega die zijn afspraken niet nakomt en waaraan je je ergert. Of je hebt last van perfectionisme en gaat bijna ten onder aan te hoge werkdruk. Of je hebt vragen over je verdere ontwikkeling. En hoe geef je richting aan je eigen toekomst en draag je zo goed mogelijk bij aan een gezonde en effectieve organisatie? Deze voorbeelden vragen om persoonlijk leiderschap: het in staat zijn om leiding te geven aan je zelf.

Dit is vaak nog niet zo eenvoudig. Stel dat je conflict vermijdend bent en iemand gaat behoorlijk over je grens. Vanuit je vertrouwde patroon reageer je misschien niet of spreek je verzachtende woorden, ook al is het op zijn plaats om een grens te trekken. Persoonlijk leiderschap betekent dan dat je, ook al voelt het ongemakkelijk, een reactie kiest die passend is bij de situatie en voorbijgaat aan je eerste vertrouwde neiging. Dan ontstaat persoonlijke vrijheid.

Het behelst daarom veel meer dan het aanleren van bijvoorbeeld communicatievaardigheden of ’tips en tricks’ op het gebied van zelfmanagement. Wat maakt dat je bijvoorbeeld conflict vermijdend bent, ‘please’-gedrag vertoont of altijd maar te veel hooi op je vork neemt? Wat denk en voel je in dit soort situaties en door welke dieperliggende overtuigingen laat je je leiden? Het blijkt dan dat je gedachten en gevoelens belangrijke informatie bevatten over de situatie en over je zelf. Het leren lezen van deze gedachten en gevoelens en hier op een bewuste wijze mee omgaan, zal je persoonlijk leiderschap versterken.

Doel

Persoonlijk leiderschap begint bij zelfkennis. Vanuit zelfkennis werken we aan het vergroten van uw effectiviteit en ‘persoonlijk gewicht’ zodat u een optimale bijdrage levert aan uzelf, uw collega’s, uw team, de organisatie en de partijen met wie u daarbuiten werkt. U krijgt inzicht in uw drijfveren, potentieel, ontwikkelpunten, gedragsstijlen en in uw rol in teams. Door het houden van intake gesprekken wordt de training op maat gemaakt zodat de zaken die voor u belangrijk zijn aan de orde komen.

De doelen van dit leertraject zijn:

  • Je hebt meer inzicht in jouw eigen handelen en dat van een ander en beschikt over een breder scala aan communicatie- en gedragsalternatieven;
  • Je handelt effectiever, oplossingsgerichter én vanuit persoonlijke waarden;
  • Je hebt gereedschap om belemmerende patronen te doorbreken;
  • Je hebt vanuit jouw visie op persoonlijk leiderschap een verdiepingsslag gemaakt in jouw eigen ontwikkeling.

Doelgroep

(senior) Officieren van justitie en (senior) advocaten-generaal die willen reflecteren op eigen gedrag én die actief willen werken aan een uitbreiding van hun repertoire in handelen.

Inhoud

In dit leertraject kijk je naar jouw kwaliteiten, je effectieve en minder effectieve gedragspatronen en hoe deze verbonden zijn aan jouw persoonlijke geschiedenis. Door reflectie en ervaringsgerichte oefeningen ontstaat inzicht in het ontstaan van gedragspatronen. We werken op een diepere laag zodat de mogelijkheid ontstaat om ineffectieve patronen te doorbreken. Hiermee transformeert ‘kennis over’ in blijvende gedragsveranderingen. En zo krijg je een grondige inkijk in jouw eigen functioneren, jouw interactie met anderen en jouw rol als officier of AG in de organisatie. Kortom, een traject dat verrijkend is als professional én als mens.

Thema’s die in dit leertraject aan bod komen zijn:

  • Inzicht in eigen functioneren, sterke kanten en ontwikkelingspotentieel;
  • De impact van jouw manier van communiceren en handelen op jouw omgeving;
  • Het vergroten van jouw invloed en ‘persoonlijk gewicht’;
  • Professionele autonomie versus verantwoordelijke autonomie;
  • Persoonlijk actieplan voor jouw verdere ontwikkeling.

Opzet

Dit leertraject bestaat uit een intakegesprek en 2 inhoudelijke blokken. Het intakegesprek met de trainer vindt 4 tot 2 weken voor aanvang van blok 1 plaats. Blok 1 bestaat uit twee aaneengesloten dagen mét overnachting. Blok 2 bestaat uit één dag.

Voorafgaand

Bij interesse in deze cursus krijg je een intakegesprek. Hierin krijg je meer informatie over dit traject, bespreken we jouw persoonlijke leerwensen en kijken we of die met dit traject gerealiseerd kunnen worden. Ook kijken we of onze werkwijze aansluit bij jouw verwachtingen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00