Persoonlijk leiderschap voor officieren – SSR

Persoonlijk leiderschap voor officieren

Een grondige inkijk in uw eigen functioneren uw rol als officier

 • 6
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • Eerste startmoment: do. 21-11-2019

U bent als (senior) Officier van Justitie goed in uw vak. Toch zult u in uw werk waarschijnlijk ook de nodige uitdagingen tegenkomen. Wellicht ervaart u de voortdurende tijdsdruk en het spanningsveld tussen zorgvuldigheid en efficiency. Of misschien herkent u dat de samenwerking in de keten of in projecten soms niet zo soepel loopt. En hoe vindt u tijdens de zitting de balans tussen sturen en loslaten? Hoe gaat u om met alle veranderingen die zowel binnen als buiten het OM in snel tempo realiteit zijn? Hoe zorgt u ervoor dat u meer regie en grip krijgt op de procesgang? En hoe zorgt u ervoor dat u gezond blijft gezien de werkdruk en de soms emotioneel zware zaken die voorbij komen? Dit zijn zo maar wat voorbeelden die vragen om persoonlijk leiderschap.

In dit leertraject krijgt u een grondige inkijk in uw eigen functioneren, uw interactie met anderen en uw rol als Officier in de organisatie. Kortom, een traject dat verrijkend is als professional én als mens.

Doel

Persoonlijk leiderschap begint bij zelfkennis. Vanuit zelfkennis werken we aan het vergroten van uw effectiviteit en ‘persoonlijk gewicht’ zodat u een optimale bijdrage levert aan uzelf, uw collega’s, uw team, de organisatie en de partijen met wie u daarbuiten werkt. U krijgt inzicht in uw drijfveren, potentieel, ontwikkelpunten, gedragsstijlen en in uw rol in teams. Door het houden van intake gesprekken wordt de training op maat gemaakt zodat de zaken die voor u belangrijk zijn aan de orde komen.

Beoogde resultaten:

 • U handelt effectiever, oplossingsgerichter én vanuit persoonlijke waarden.
 • U heeft meer inzicht in uw eigen handelen en dat van een ander en beschikt over een breder scala aan communicatie- en gedragsalternatieven.
 • U heeft gereedschap om belemmerende patronen te doorbreken.
 • U heeft vanuit uw visie op persoonlijk leiderschap een verdiepingsslag gemaakt in uw eigen ontwikkeling.

Doelgroep

Officieren en senior Officieren van Justitie die willen reflecteren op eigen gedrag én die actief willen werken aan een uitbreiding van hun repertoire in handelen.

Inhoud

 

 • inzicht in eigen functioneren, sterke kanten en ontwikkelingspotentieel
 • professionele autonomie versus verantwoordelijke autonomie
 • omgaan met lastige situaties
 • de impact van uw manier van communiceren en handelen op uw omgeving
 • het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit
 • het vergroten van uw invloed en ‘persoonlijk gewicht’
 • naar buiten treden als magistraat (voor werk en in privéleven)
 • inzicht in de eigen rol in het maatschappelijke en juridische debat
 • persoonlijk actieplan voor uw verdere ontwikkeling

Opzet

Dit leertraject bestaat uit een intakegesprek en 2 inhoudelijke blokken. Het intakegesprek met de trainer vindt 4 tot 2 weken voor aanvang van blok 1 plaats. Blok 1 bestaat uit twee aaneengesloten dagen, mét overnachting. Blok 2 is één dag.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijzonderheden

Dit leertraject heeft een avondprogramma en overnachting in blok 1.

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl