De Coachende Professional – SSR
Cursussen / Coaching en intervisie / De Coachende Professional

De Coachende Professional

Ontwikkel uw coachvaardigheden en leer uzelf en de ander kennen

Corona-update: de leergang De Coachende  Professional is een training die niet geschikt is voor online onderwijs. Derhalve is er voor gekozen om deze leergang aan te bieden door middel van contactonderwijs op locatie. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:

 1. De locatie is geschikt gemaakt volgens de coronamaatregelen die van kracht zijn.
 2. Er wordt gewerkt in een kleine groep.
 3. De deelnemer is akkoord met het volgen van contactonderwijs op locatie en heeft geen bezwaar tegen het fysiek bijwonen van de training, waarbij uiteraard van de deelnemers wordt verwacht dat zij de geldende maatregelen in acht nemen.

Deze leergang is bedoeld voor mensen die:

 • hun coachende vaardigheden willen ontwikkelen
 • inzicht in hun eigen gedrag en dat van anderen willen vergroten
 • beweging willen creëren bij zichzelf en binnen hun organisatie
 • op effectievere wijze willen (samen)werken

U leert de basisvaardigheden en -technieken van het coachen.

Doel

Na deze opleiding bent u in staat de basis-coachvaardigheden toe te passen op elk terrein van uw werk. U bent in staat om op een professionele wijze interventies te plegen en te reflecteren vanuit theorie en praktijk. U leert uw mogelijkheden en grenzen als coachende professional kennen. Tevens bent u in staat om bij uzelf en uw collega beweging te creëren.

Leerdoelen:

 • U kent de verschillende coachtechnieken/-instrumenten.
 • U kunt diverse coachingsvaardigheden toepassen.
 • U leert reflecteren op uw eigen gedrag.
 • U leert uzelf beter kennen en leert wat het effect is van uw persoonlijke eigenschappen zijn op uw gedrag.
 • U leert verschillende modellen die helpen gedrag, overtuigingen en waarden te duiden, te bespreken en toe te passen.
 • U leert feedback te geven en te ontvangen.
 • U krijgt inzicht in het effect van uw eigen manier van verbaal en non-verbaal communiceren.
 • U leert weerstand herkennen en hiermee om te gaan.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor leidinggevenden, projectleiders, rechters, officieren van justitie, (sr.) juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers, secretarissen, HR-adviseurs en anderen (HBO+/academisch niveau).

Inhoud

Inhoud van de training:

 • Blok I (2 dagen met overnachting): Wat is coaching? & Wie ben ik?
 • Intervisiebijeenkomst (2,5 uur)
 • Blok II (2 dagen met overnachting): Verbindende communicatie (in coaching)
 • Intervisiebijeenkomst (2,5 uur)
 • Blok III (2 dagen met overnachting): Coachvaardigheden en overtuigingen
 • Intervisiebijeenkomst (2,5 uur)
 • Terugkomdag: Coachvaardigheden en interactieve eindpresentatie en uitreiking van certificaat.

Voor aanvang van de leergang vindt er een intakegesprek plaats. Tussen de blokken in hebt u intervisie met een subgroepje deelnemers. Hiervoor moet u ongeveer 2 uur per bijeenkomst reserveren.

Van u wordt verwacht dat u alle trainingsdagen aanwezig bent, de opgegeven literatuur voorbereidt en de huiswerkopdrachten maakt.

Opzet

Theorie wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen. Persoonlijk reflectie en het oefenen van coachsituaties zijn onderdeel van de training. De deelnemers geven en krijgen feedback van de opleiders en van elkaar.

Voorkennis

Om te kunnen deelnemen aan deze training is HBO+, dan wel academisch niveau vereist.

Bijzonderheden

De opleiding wordt gegeven op een externe locatie die goed te bereiken is met het openbaar vervoer.
U ontvangt een certificaat van deelname indien alle blokken zijn gevolgd en opdrachten zijn gemaakt.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 4.000,00 voor leden OM: € 200,00