Professionele Vaardigheden en Persoonlijke Ontwikkeling – SSR

Professionele Vaardigheden en Persoonlijke Ontwikkeling

Welke zittingsaanpak past het beste bij jou en het conflict áchter het geschil?

 • 22
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 30
  PE-punten
 • Eerste startmoment: do. 07-10-2021

Liep je ‘vast’ tijdens de zitting? Kwam je in een patroon dat niet goed te doorbreken was? Hoe ga je om met deze situaties en kan dat ook anders? Tijdens deze leergang leer je verschillende manieren van zittingsaanpak kennen. Je weet waarom je in bepaalde situaties minder goed uit de verf komt en welke efficiëntere alternatieven je dan hebt. Kortom, welke aanpak past het beste bij de conflictsituatie, maar ook bij jou?

De leergang is toepasbaar op het werk in alle rechtsgebieden en heeft als doel de wijze van zitting houden te onderzoeken en innoveren, in lijn met de visie van de rechtspraak op maatschappelijk effectieve rechtspraak en professionele standaarden. SSR hoopt en verwacht met deze leergang instrumenten aan te reiken die tegemoet komen aan de uitdrukkelijke wens, zoals die ook in de visitatierapporten is weergegeven, om de hedendaagse rechtspraak beter te laten aansluiten bij de behoefte van de samenleving. De leergang bedraagt een jaar; genoeg om de geleerde stof en ontwikkelde vaardigheden te kunnen laten beklijven en tijdens de leergang te oefenen.

Doel

De leergang Professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling heeft als doel om jouw wijze van zitting houden te onderzoeken en te innoveren. Inzicht in en omgaan met conflictpatronen en conflictdiagnose maken daarom deel uit van de training. Zelfonderzoek naar de persoon van de rechter, het profiel en je onderliggende taakopvatting hoort daarbij. Daarnaast worden verschillende wijzen van zitting houden (en de effecten daarvan) onderzocht en beproefd.

Na afloop van de leergang:

 • draagt u het belang uit van procedurele rechtvaardigheid in de acceptatie van de beslissing;
 • demonstreert u een attitude omtrent conflicthantering op zitting;
 • bent u in staat om met het oog op maatschappelijk effectieve rechtspraak en procedurele rechtvaardigheid – in gevallen die daar om vragen – niet alleen het geschil te beslechten, maar ook het conflict op effectieve en efficiënte wijze aan te pakken;
 • zet u op authentieke wijze uw persoon in bij de verwezenlijking van procedurele rechtvaardigheid;
 • schat u de impact van eigen handelen op anderen adequaat in;
 • herkent u uw eigen valkuilen en predisposities en neemt u hier regie op;
 • geeft u vanuit een dienstbare en verbindende houding richting aan de partijen op zitting.

Doelgroep

De leergang Professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling richt zich op rechters en raadsheren met een aantal jaar ervaring. De leergang biedt handvatten om jouw wijze van zitting houden te onderzoeken en te innoveren.

Het is mogelijk om de training incompany te verzorgen per gerecht voor rechters/raadsheren en juridische medewerkers. Bij interesse kan contact worden opgenomen met SSR.

Inhoud

Er wordt gestart met de persoon van de rechter. Wie is dit? Wat is je taakopvatting? Hoe treed je op tijdens zitting? En hoe verhoudt dit zich tot het profiel van de rechter? Daarnaast wordt onderzocht hoe je als rechter in gesprek gaat met de ander. Als rechter hoor je de juridische kant te belichten, maar ook oog te hebben voor de menselijke kant. Hoe doe je recht aan het emotionele aspect, terwijl de professionele distantie behouden blijft? Hoe borg je de professionele rechtvaardigheid? Hoe luister je, om vervolgens effectieve communicatiestrategieën toe te passen?

Vervolgens wordt ingezoomd op het conflict, conflictpatronen en conflictdiagnose, waarbij je leert effectief om te gaan met conflicten. Wat is de juiste aanpak van een conflict? Hoe schakel je tussen strategieën op zitting? Hoe pas je interventietechnieken toe? Tevens zal de zittingsaanpak worden onderzocht. Welke aanpak sluit aan bij jou als persoon? Er wordt o.a. geoefend met de matrixmethode als interactionele aanpak.

Tot slot volgt er een integrale afronding waarin je oefent met jouw handelingsrepertoire en flexibiliteit als zittingsrechter. Ook wordt er gereflecteerd op je persoonlijke ontwikkeling, zowel in vaardigheden als attitude, die tijdens deze leergang heeft plaatsgevonden. Ter afsluiting zal specifieke aandacht worden besteed aan de borging van de opgedane kennis en vaardigheden, zodat het geleerde verder integreert in jouw toekomstige taakuitoefening.

Om het gewenste effect te bereiken is een intensieve training nodig. De leergang bestaat daarom uit vijf blokken van elk twee trainingsdagen met tussentijdse intervisieopdrachten, verspreid over één jaar. Tijdens deze trainingsdagen wordt er intensief geleerd en geoefend met trainers (rechters en psychologen). Deze contactdagen vinden telkens plaats op de eerste dag van 9.30 tot 18.00 uur (met aansluitend diner en overnachting) en op de tweede dag van 9.00 tot 17.00 uur. Tussen de blokken wordt in kleine intervisiegroepjes aan opdrachten gewerkt om de geleerde stof en ontwikkelde vaardigheden eigen te maken tijdens de zitting.

Blok 1 staat in het teken van de persoon en het profiel van de rechter;

Blok 2 gaat over interacties met anderen;

Blok 3 behandelt het conflict, conflictpatronen en conflictdiagnose;

Blok 4 betreft de zittingsaanpak en de verschillende wegen van behandeling;

Blok 5 gaat over de blik op de toekomst en jouw taakopvatting als rechter.

Bijzonderheden

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij open staan voor een verfrissende aanpak en gemotiveerd zijn om de leergang in alle facetten te doorlopen. Er vindt een intake plaats om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden.

Docenten

 • mr. drs. Peter de Beer

  Senior rechter

 • mr. Frans van Arem

  Familierechter

 • mr. Jeroen Lucassen

  Rechter

 • mw. drs. Margreet Smilde

  Psycholoog/trainer

 • mw. drs. Selma Roenhorst

  trainer — Smilde communicatie trainingen

 • mr. Jos van Oijen

  Lector

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 3.845,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.