Training Intervisiebegeleiding – SSR
Cursussen / Coaching en intervisie / Opleiden en doceren / Opleiden / Training Intervisiebegeleiding

Training Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleider worden, faciliteer reflectie

Nieuw: Deze vaardigheidstraining is alleen online te volgen.

Doel

Na de training Intervisiebegeleiding:

 • hebt u inzicht in de essentie van intervisie, in de factoren die intervisie succesvol maken en in de factoren die intervisie succesvol maken en in de rol van de intervisiebegeleider;
 • bent u zich bewust van uw eigen kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke triggers en uitdagingen als intervisiebegeleider, en kunt u hiermee effectief omgaan;
 • hebt u uw vaardigheden voor het begeleiden van intervisie vergroot, ook het begeleiden van een online-intervisiebijeenkomst;
 • kunt u de leer- en ontwikkelingsprocessen binnen de intervisiegroep begeleiden, gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid;
 • hebt u inzicht in en kennis van groepsdynamica en de invloed hiervan op duurzame intervisie, en kunt u hierin sturen vanuit uw rol als intervisiebegeleider;
 • kent u een palet aan bruikbare intervisiemethodieken en kunt u hiermee werken.

Doelgroep

De training Intervisiebegeleiding is geschikt voor rechtspraakmedewerkers en OM-ers, die gemotiveerd zijn om intervisie te begeleiden, een open en nieuwsgierige houding hebben, goed kunnen luisteren, het leuk vinden om met een groep te werken en geloven dat intervisie een toegevoegde waarde heeft als het gaat om een bijdrage aan de ‘lerende organisatie’.

Inhoud

In de training, bestaande uit 6 dagdelen met tussenperiodes van 4 weken, wordt u voorbereid op het zelfstandig kunnen begeleiden van intervisiebijeenkomsten.

De taken van een intervisiebegeleider bestaan onder andere uit:

 • het begeleiden van een intervisietraject van 4-6 bijeenkomsten in een jaar
 • het zorgdragen voor de veiligheid in een groep
 • het begeleiden van het intervisieproces en de groep aan het werk zetten
 • methodische begeleiding
 • contact onderhouden met de contactpersoon van de intervisiegroep in verband met praktische en organisatorische zaken

Opzet

Bijeenkomst 1: Het voortraject van intervisie

Bijeenkomst 2: Het opstarten van intervisie

Bijeenkomst 3: Persoonlijke ontwikkeling, coach- en intervisievaardigheden

Bijeenkomst 4: Groepsdynamica en emoties in de intervisiegroep

Bijeenkomst 5: Online intervisiebegeleiding op de onderstroom

Bijeenkomst 6: Uitdagende praktijkcasuïstiek

Individuele eindgesprekken

Tussen de trainingsdagen zijn er oefen-intervisiebijeenkomsten. De applicatie (of locatie) voor deze bijeenkomst kunt u zelf bepalen.

Voorkennis

Ruime ervaring met intervisie (als deelnemer) is gewenst.

Bijzonderheden

Er wordt van de deelnemer een actieve en participerende houding verwacht in zowel de trainingsdagen als de (oefen-)intervisiebijeenkomsten. Voor het ontvangen van het certificaat is deelname aan alle onderdelen verplicht.

Voor dit trainingsdeel hebt u de beschikking nodig over een privé-device (laptop, computer met webcam, i-pad). Er zal gebruik gemaakt worden van de online applicatie ZOOM.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.