Deep Democracy – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Deep Democracy

Deep Democracy

Een win-win creëren door vanuit wederzijdse belangen te denken en de wijsheid van de minderheid toe te voegen aan uw advies, het besluit of de ontwikkeling van uw team

Als u de theorie van Deep Democracy beheerst, dan bent u in staat een significant verschil te maken in het gezamenlijk nemen van besluiten. Echte consensus in plaats van een moeizaam compromis!

Doel

Na deze training kent u het proces van besluitvorming met toevoegen van de wijsheid van de minderheid. U bent na de training in staat het proces te begeleiden vanuit neutraliteit en u weet persoonlijke belangen en rollen te scheiden van het proces van besluitvorming.

Leeruitkomsten:

 • achtergronden van Deep Democracy
 • gebruik Stap 1 t/m 3 van de Lewis-methode
  1. verzamel alle informatie
  2. zoek actief naar het alternatief
  3. verspreid het alternatief
 • inzet creativiteit voor bereiken consensus
 • gebruik Stap 4; ‘Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het besluit’
 • je neutraliteit als begeleider, ondanks en dankzij je betrokkenheid en sympathie of antipathie bij het gespreksthema

Leerdoelen houding/gedrag

 • neutraliteit als begeleider/adviseur + wisselen rol naar inhoudelijk betrokken adviseur
 • consensus/ win-win realiseren
 • minderheid positief meenemen en betrekken in de besluitvorming

Doelgroep

Medewerkers van het OM en ZM.

U wilt meerderheidsbesluiten om kunnen zetten naar volledig draagvlak en consensus. U ziet in dat op zo’n moment de weerstand verdwijnt bij veranderingen en het vertrouwen in u zal groeien.

Inhoud

Tijdens deze training maakt u kennis met de grondbeginselen van Deep Democracy en oefent u om deze toe te passen. U komt achter de ongelofelijke mogelijkheden van Deep Democracy voor het realiseren van draagvlak en commitment. U ontdekt de mindset van Deep Democracy en u oefent een win-win te creëren door de wijsheid van de minderheid toe te voegen aan het besluit of de ontwikkeling van uw team. Voor zowel de extraverte als ook de meer introverte medewerker.

Herkent u de situatie dat de meerderheid besluit, en de minderheid zich er maar bij moet neerleggen? Het standpunt van 51% wordt opgelegd aan een minderheid van 49%. We hebben democratisch en in meerderheid het besluit genomen wordt er dan gezegd. Echter van consensus is geen sprake. Er is altijd nog een minderheid die het niet met het besluit eens is in deze vorm, met grote gevolgen van ontevredenheid. Bij hen is er weerstand tegen het genomen besluit, wat hun gedrag zal beïnvloeden bij de uitvoering met sabotage van het besluit als gevolg. Wat zou het waardevol zijn als ook zij achter het besluit staan doordat er aandacht is voor echte consensus en zij hun belang en mening in hebben kunnen brengen in het besluit en er dan ook achter staan. Een utopie? Nee, het is mogelijk als u de theorie van Deep Democracy toe kunt passen als begeleider.

Theorie Deep Democracy

Deep Democracy is een manier van ‘inclusieve besluitvorming’. Door alle perspectieven te horen en te benutten wordt de wijsheid van de minderheid meegenomen in het meerderheidsbesluit. De methode zorgt ervoor dat u sabotagegedrag zoveel als mogelijk uitsluit. De methode is ‘democratisch’, omdat er door de leider of facilitator geluisterd wordt naar ieders mening en inzicht om deze vervolgens mee te kunnen nemen in de besluitvorming op een zodanige wijze dat alle belangen zo goed als mogelijk worden meegewogen.

De Lewis-methode van Deep Democracy is in het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven ontwikkeld in de periode na de apartheid. Gebaseerd op de eeuwenoude filosofie van Ubuntu vanuit de nationale culturen van Afrika is Deep Democracy ontwikkeld tot een methode die in meer dan twintig landen over de wereld wordt toegepast. U herkent vast delen van de theorie van de ‘Zeven eigenschappen’ van Covey. Niet verwonderlijk, want ook hij heeft zich deels gebaseerd op de nationale culturen van Afrika bij het schrijven zijn boek. De methode Deep Democracy biedt handvatten en technieken om
met uitersten om te gaan. Vanuit de overtuiging dat de krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit van kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

Bijzonderheden

 • Voorafgaand aan de training ontvangt u het boek Deep Democracy. Voor de training dient u een aantal hoofdstukken gelezen te hebben.
 • Deze training betreft een groepstraining. Het maximaal aantal deelnemers per groep is 12. De cursus gaat door bij tenminste 6 deelnemers.
 • De training bestaat uit 2 dagdelen aaneengesloten training.
 • Een dagdeel is 3,5 uur.

Deze cursus kan ook op locatie worden gegeven (incompany) of aangepast worden middels maatwerk. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met SSR.team.BVO.CM@ssr.nl.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 265,00 voor leden OM: € 200,00