Krachtig en praktijkgericht doceren – SSR
Cursussen / Opleiden en doceren / Doceren / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Krachtig en praktijkgericht doceren

Krachtig en praktijkgericht doceren

Versterk uw didactische vaardigheden en vergroot uw impact als docent van SSR

De cursus Krachtig en praktijkgericht doceren is bedoeld voor SSR docenten die zich willen verdiepen in het doceren en hun manier van doceren willen verbeteren. Tijdens de training bestaat de mogelijkheid om te oefenen met een eigen lesonderdeel waarop u feedback krijgt van de trainer en collega-docenten. Daarnaast krijgt u een introductie in de basisbeginselen van de didactiek. Ook wordt de Visie op leren en ontwikkelen van SSR behandeld.

Doel

Na afronding van deze training hebt u meer inzicht in doceerstijlen en beschikt u over meer handvatten voor het inzetten van uw kwaliteiten en het vermijden van valkuilen. Daarnaast heeft u in een praktijksituatie geoefend met krachtig en praktijkgericht doceren en daarop feedback ontvangen van uw trainer en collegadocenten. Ook kan de training u helpen om tijdens een cursus snel en effectief in te spelen op onverwachte situaties.

Doelgroep

Docenten van SSR.

Inhoud

Thema’s die aan bod komen

U leert verschillende stijlen van lesgeven kennen. Daarnaast krijgt u handvatten om de effectiviteit van uw doceren te vergroten. Er wordt u daarbij een aantal didactische uitgangspunten aangereikt.  Hiermee leert u tevens handen en voeten te geven aan de Visie op leren en ontwikkelen van SSR.

Opzet

De training bestaat uit twee dagdelen en enkele uren voorbereiding. Van u wordt gevraagd voor aanvang van de training een kort cursusonderdeel voor te bereiden uit de cursus waarin u zelf doceert. De dag begint met korte oefeningen en inleidingen, waarin u kennis met elkaar maakt en bekend raakt met enkele didactische uitgangspunten en de SSR Visie op leren en ontwikkelen. Ook komen verschillende werkvormen kort aan de orde. Tijdens het middagprogramma oefent u met het zelf gekozen cursusonderdeel en krijgt u daarop feedback van de trainer en de andere deelnemers.

Voorkennis

Enige doceerervaring is gewenst, maar niet vereist.

Bijzonderheden

Inschrijven voor deze training kan niet via het cursistenportaal, maar verloopt via de cursusmanager van de cursus waarin u doceert. Er zijn geen kosten verbonden aan de training.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM/OM: € 0,00