Verwijzen naar mediation, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Civiel recht / Algemeen / Personen- en familierecht / Algemeen / Persoonlijke ontwikkeling / Communicatie en media / Persoonlijke effectiviteit / Strafrecht / Algemeen / Verwijzen naar mediation, verdieping

Verwijzen naar mediation, verdieping

Verdieping voor verwijzingsvaardigheden

Je bent bekend met de theorie en de praktijk van het verwijzen naar mediation. Je wilt graag onder leiding van ervaren trainers en samen met collega’s in dit werkgebied oefenen in gespreksvaardigheden.

 

Doel

Deze training biedt rechters, mediationfunctionarissen, gerechtsjuristen en andere bij het verwijsproces betrokken medewerkers de mogelijkheid kennis en vaardigheden op te frissen die essentieel zijn voor een effectieve verwijzing naar mediation. Ook komt aan de orde wanneer mediation juist niet aangewezen is.

Doelgroep

Rechters en mediationfunctionarissen. Ook gerechtsjuristen en andere medewerkers die een rol spelen in het verwijzen naar mediation zijn welkom. Je hebt eerder een training of cursus gevolgd over het verwijzen naar mediation.

Inhoud

De training wordt aangepast aan de cursisten. Afhankelijk van hun ervaring, wensen en behoeften kunnen de volgende mediationgerelateerde thema’s aan de orde komen:

  • positie/kenmerken mediator, rechter, gerechtsjurist, mediationfunctionaris, rol advocaat
  • communicatie, conflictdiagnose en conflictstijlen
  • gespreksoefeningen: (open) vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen, omgaan met emoties, feedback geven, herformuleren
  • interculturele achtergronden die van invloed kunnen zijn bij het inzetten van mediation

Opzet

De theoretische basis voor het verwijzen naar mediation wordt in deze verdiepende training alleen aangestipt. Deze dag is vooral gericht op de praktijk van verwijzen naar mediation. Je verdiept jouw vaardigheden en past deze toe bij het oefenen van een verwijsgesprek.

Bijzonderheden

Deze cursus kan zowel in combinatie met als afzonderlijk van Verwijzen naar mediation 1 worden gevolgd. De cursus is zeer geschikt als opfriscursus voor ervaren mediationfunctionarissen en rechters.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 230,00