Verwijzen naar mediation 1 – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Vaardigheden / Civiel recht / Algemeen / Zittingsvaardigheden / Personen- en familierecht / Algemeen / Zittingsvaardigheden / Persoonlijke ontwikkeling / Communicatie en media / Persoonlijke effectiviteit / Strafrecht / Algemeen / Verwijzen naar mediation 1

Verwijzen naar mediation 1

Kennis en kernvaardigheden met betrekking tot verwijzen voor, tijdens en na de zitting

Heb je ook wel eens het idee dat partijen beter af zouden zijn met mediation, maar dat het gesprek daarover niet goed van de grond komt? Heb je het gevoel dat je misschien niet alle mogelijkheden benut? Dan kan het helpen om het theoretische kader voor verwijzen naar mediation helder op het netvlies te krijgen en te oefenen met de benodigde gespreksvaardigheden.

Doel

Deze training biedt rechters, mediationfunctionarissen en juridisch medewerkers de mogelijkheid kennis en vaardigheden te verwerven die essentieel zijn voor een effectieve verwijzing naar mediation. Ook komt aan de orde wanneer mediation juist niet aangewezen is.

Doelgroep

Rechters en mediationfunctionarissen. Ook juridisch medewerkers die een rol spelen in het verwijzen naar mediation zijn welkom.

Inhoud

De training wordt aangepast aan de deelnemers. Afhankelijk van hun ervaring, wensen en behoeften komen de volgende mediationgerelateerde thema’s aan de orde:

  • theoretische achtergrond mediation naast rechtspraak en verwijzing naar mediation, verschil tussen ADR en rechtspraak
  • juridische aspecten van mediation: mediationovereenkomst, beroepsaansprakelijkheid
  • positie van mediator, rechter, juridisch medewerker, mediationfunctionaris en advocaat
  • theorie communicatie, conflictdiagnose en conflictstijlen
  • gespreksoefeningen in relatie tot verwijzen naar mediation: (open) vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen, omgaan met emoties, feedback geven, herformuleren
  • interculturele achtergronden die van invloed kunnen zijn bij het inzetten van mediation

Opzet

Tijdens deze dag komt de theoretische basis voor het verwijzen naar mediation uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt een aantal belangrijke gespreksvaardigheden in het kader van verwijzing geoefend aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Bijzonderheden

Voorheen was dit de cursus Theorie voor verwijzingsvoorziening.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 220,00