Verwijzen naar mediation, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Vaardigheden / Civiel recht / Algemeen / Zittingsvaardigheden / Personen- en familierecht / Algemeen / Zittingsvaardigheden / Persoonlijke ontwikkeling / Communicatie en media / Persoonlijke effectiviteit / Strafrecht / Algemeen / Verwijzen naar mediation, basis

Verwijzen naar mediation, basis

Kennis en kernvaardigheden met betrekking tot verwijzen voor, tijdens en na de zitting

Heb je ook wel eens het idee dat partijen beter af zouden zijn met mediation, maar dat het gesprek daarover niet goed van de grond komt? Heb je het gevoel dat je misschien niet alle mogelijkheden benut? Dan kan het helpen om het theoretische kader voor verwijzen naar mediation helder op het netvlies te krijgen en te oefenen met de benodigde gespreksvaardigheden.

Doel

Deze training biedt rechters, mediationfunctionarissen en gerechtsjuristen de mogelijkheid kennis en vaardigheden te verwerven die essentieel zijn voor een effectieve verwijzing naar mediation. Ook komt aan de orde wanneer mediation juist niet aangewezen is.

Doelgroep

Rechters en mediationfunctionarissen. Ook andere bij het verwijsproces betrokken medewerkers zijn welkom.

Inhoud

De training wordt aangepast aan de deelnemers. Afhankelijk van hun ervaring, wensen en behoeften komen de volgende mediationgerelateerde thema’s aan de orde:

  • achtergrond mediation naast rechtspraak en verwijzing naar mediation, verschil tussen ADR en rechtspraak
  • juridische aspecten van mediation: mediationovereenkomst, beroepsaansprakelijkheid
  • positie van mediator, rechter, gerechtsjurist, mediationfunctionaris en advocaat
  • theorie communicatie, conflictdiagnose en conflictstijlen
  • gespreksoefeningen in relatie tot verwijzen naar mediation: (open) vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen, omgaan met emoties, feedback geven, herformuleren
  • interculturele achtergronden die van invloed kunnen zijn bij het inzetten van mediation

Opzet

Tijdens deze dag komt de basis voor het verwijzen naar mediation aan bod. De nadruk ligt op het oefenen van belangrijke gespreksvaardigheden in het kader van verwijzing aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Bijzonderheden

Deze cursus kan zowel in combinatie met als afzonderlijk van Verwijzen naar mediation 2 worden gevolgd. De cursus is zeer geschikt als opfriscursus voor ervaren mediationfunctionarissen en rechters.

 

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 230,00