Effectief motiveren en formuleren van uitspraken – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Civiel recht / Schriftelijke Vaardigheden / Personen- en familierecht / Beschikkingen schrijven / Effectief motiveren en formuleren van uitspraken

Effectief motiveren en formuleren van uitspraken

Goed leesbare uitspraken schrijven

N.B. Deze cursus wordt nu volledig online aangeboden, met behulp van MS Teams.

In deze training leert u uitspraken duidelijker te motiveren en te formuleren. U ontwikkelt een manier van schrijven die de beslissing inzichtelijker maakt voor de lezer en de juridische argumentatie vertaalt naar een overtuigende, goed leesbare motivering.
Verder krijgt u praktische richtlijnen om uw taalgebruik toegankelijker te maken voor de niet-juridische lezer. U leert complexe zinsconstructies om te zetten naar vlot leesbare zinnen. Ook krijgt u concrete tips voor het woordgebruik, zodat u de inhoud concreet en to the point op papier kunt zetten. In deze training krijgt u meer zicht op uw eigen schrijfstijl en versterkt u uw vaardigheid in effectief motiveren en formuleren.

Wilt u zich bekwamen in het schrijven in ‘klare taal’? Schrijf u dan in op één van onderstaande uitvoeringen.

Doel

Versterken van vaardigheden om uitspraken en vonnissen in begrijpelijke taal te motiveren en te formuleren.

Doelgroep

Beginnend en meer ervaren juridisch medewerkers, stafjuristen, rio’s, rechters, raadsheren en wetenschappelijk medewerkers, in het bestuurs- of civiel recht.

Inhoud

In de cursus krijgt u handvatten aangereikt om uw gedachtegang helder op papier te zetten. Daarbij is aandacht voor het selecteren, structureren en presenteren van argumentatie: hoe vat u argumentatie efficiënt samen? Hoe selecteert u de noodzakelijke argumenten? Hoe geeft u juridisch complexe overwegingen helder weer? Hoe reageert u adequaat op gevoerde verweren? Daarnaast is aandacht voor begrijpelijk schrijven: hoe vergroot u de leesbaarheid zonder dat de juridische betekenis en het zakelijk karakter van de tekst verloren gaan?

Opzet

De cursus bestaat uit twee cursusdagen met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken. Tijdens de cursus is veel ruimte om de stof toe te passen op voorbeelden uit de rechtspraktijk. Ook kunt u voorbeelden uit uw eigen praktijk tonen en bespreken, waarop u feedback ontvangt van medecursisten en van de docent. De opzet maakt het mogelijk om met collega’s van gedachten te wisselen en gezamenlijk na te denken over aanpassingen die nodig zijn om in ‘klare taal’ te schrijven.

Voorkennis

Deze cursus is geschikt voor beginnende en ook ervaren juristen die willen werken aan hun schrijfstijl of gerichtere feedback willen geven op concepten van collega’s. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist; enige ervaring met het (laten) schrijven van uitspraken vergroot de toepasbaarheid. Bij de cursus wordt het boek ‘Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk’ (Boom Uitgevers) gebruikt.

Bijzonderheden

Deze cursus heeft enige overlap met de cursus ‘Beschikken in stijl’ voor juridisch medewerkers uit de familiesector en met de rio-cursus ‘Overtuigend motiveren van een rechterlijk oordeel’. De training ‘Effectief motiveren en formuleren van uitspraken’ biedt gelegenheid om de stof verder uit te diepen, meer te oefenen en feedback te krijgen. Voor degenen die deze cursus al volgden is er ‘Moedig motiveren, adequaat argumenteren’, waarin o.a. aandacht voor acceptatie door partijen en overtuigend schrijven.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 410,00