Werknemersverzekeringswetten, actualiteiten – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Werknemersverzekeringswetten, actualiteiten

Werknemersverzekeringswetten, actualiteiten

Belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van WW, WIA en Ziektewet

Houd je kennis over werknemersverzekeringswetten actueel. Recente en belangwekkende jurisprudentie wordt besproken en er wordt stilgestaan bij nieuwe wetgeving en de verwachte ontwikkelingen op wetgevingsgebied.

Doel

Een cursus die je op de hoogte houdt van belangrijke recente ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie op het gebied van werknemersverzekeringswetten, waaronder WW, WIA en Ziektewet. De cursus is met name bedoeld om bij te blijven of weer aan te sluiten.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, gerechtsjuristen, gerechtsauditeurs en juridisch adviseurs.

Inhoud

Bespreking van recente en belangwekkende jurisprudentie en ten minste twee thema’s op dit vakgebied, waarbij ontwikkelingen uit het veld de leidraad vormen. Daarnaast worden nieuwe en toekomstige wetgevende ontwikkelingen op de voet gevolgd en besproken.

Werkvorm

De werkvorm is een hoorcollege, waarbij de docenten uitnodigen tot interactie.

Voorkennis

Kennis van en ervaring met de behandeling van besluiten krachtens werknemersverzekeringswetten.

Bijzonderheden

De cursus wordt eenmaal per jaar aangeboden en richt zich op relevante thema’s van de afgelopen periode of vrij directe toekomst.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.