Werknemersverzekeringswetten, actualiteiten – SSR

Werknemersverzekeringswetten, actualiteiten

Belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van WW, Wajong, Wia en Ziektewet

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BAZGASVR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit

Houd uw kennis over werknemersverzekeringswetten actueel. Recente en belangwekkende jurisprudentie wordt besproken en er wordt stilgestaan bij nieuwe wetgeving en de verwachte ontwikkelingen op wetgevingsgebied.

Doel

Een cursus die u op de hoogte houdt van belangrijke recente ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie op het gebied van werknemersverzekeringswetten, waaronder WW, Wajong, Wia en Ziektewet. De cursus is met name bedoeld om bij te blijven of weer aan te sluiten.

Inhoud

Bespreking van recente en belangwekkende jurisprudentie en tenminste twee thema’s op dit vakgebied, waarbij ontwikkelingen en suggesties uit het veld de leidraad vormen. Daarnaast worden nieuwe en toekomstige wetgevende ontwikkelingen op de voet gevolgd en besproken.

Werkvorm

De werkvorm is een hoorcollege, waarbij de docenten uitnodigen tot interactie.

Voorkennis

Kennis van en ervaring met de behandeling van besluiten krachtens werknemersverzekeringswetten.

Bijzonderheden

De cursus wordt eenmaal per jaar aangeboden en richt zich op relevante thema’s van de afgelopen periode of vrij directe toekomst.

Docent

 • mr. Tanja Dompeling

  Raadsheer — Centrale Raad van Beroep

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.