Loonheffingen, actualiteiten – SSR

Loonheffingen, actualiteiten

Basisbegrippen en actualiteiten rondom het thema ‘loonheffingen’

 • 1
  dagdeel
 • 1
  locatie
 • 3
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BFZSJHR8
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 14-04-2022

Het maatschappelijk belang van de Nederlandse loonheffingen is groot; ze maken bijna 60% uit van alle belasting- en premiemiddelen. Loonheffingen genieten daarom veel politieke belangstelling en zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. In het kielzog daarvan volgen de geschillen.

In één middag helemaal op de hoogte raken van de recente ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen? Met deze cursus kan dat. Laat u bijpraten door een zeer deskundige docent, stel uw vragen en deel na de cursus nieuwe kennis en inzichten met uw collega’s.

Doel

Het op de hoogte geraken van de belangrijkste recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het terrein van de loonheffingen. De cursus is bedoeld om (weer) overzicht te krijgen en bij te blijven.

Doelgroep

Raadsheren en gerechtssecretarissen van de belastingkamers in de gerechtshoven, rechters en gerechtssecretarissen die belastingzaken afdoen in de sectoren bestuursrecht van de vijf rechtbanken die belast zijn met de rechtspraak in rijksbelastingzaken en leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

De cursus start met een korte schets van de basisbeginselen van de loonheffingen. Daarna behandelt de docent de actualiteiten op het punt van de wetgeving en de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De dienstbetrekking: wat houdt het werknemersbegrip voor de loonheffingen in, wat betekent in dit kader de ‘Wet DBA’ en hoe heeft de jurisprudentie zich op dit punt ontwikkeld?
 • Het ‘handhavingsmoratorium’: wat houdt het in en welke geschillen zijn er op dit punt te verwachten?
 • Loon en loonbegrip: het wettelijk kader en de ontwikkelingen in de jurisprudentie
 • De werkkostenregeling: de systematiek en de werking in de praktijk
 • Het eindheffingsregime: de afnemende betekenis van de loonbelasting als voorheffing

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk. Wel wordt aangenomen dat u zich bezighoudt met het belastingrecht.

Bijzonderheden

De cursus wordt u online aangeboden via Zoom. De bijeenkomst bestaat uit een mix van een hoorcollege, casuïstiek en het kunnen stellen van vragen. Interactie wordt aangemoedigd en vergroot het leereffect.

Docent

 • mr. Ton Mertens

  Belastingadviseur — mr. A.L. Mertens B.V.

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 85,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.