Bestuursprocesrecht en schrijfvaardigheid voor am en ajm – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Bestuursprocesrecht en schrijfvaardigheid voor am en ajm

Bestuursprocesrecht en schrijfvaardigheid voor am en ajm

Leer zelfstandig concept-uitspraken schrijven

Door het volgen van deze cursus leert u zelfstandig concept-uitspraken schrijven en enkele veel voorkomende juridische problemen herkennen en oplossen.

Doel

Na het volgen van de verdiepingsmodule kunt u met een flinke mate van zelfstandigheid eenvoudige juridische problemen herkennen en oplossen en in eenvoudige zaken met uiteenlopende onderwerpen (ontvankelijkheid, proceskosten (met verweer) e.d.) zelfstandig concept-uitspraken schrijven.

Doelgroep

Administratief medewerkers en administratief juridisch medewerkers van rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep.

Inhoud

Deze module behandelt:

  • de bezwaarprocedure
  • het beroep / capita selecta
  • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • handhaving
  • het vooronderzoek, het onderzoek ter zitting, uitspraak en uitspraakbevoegdheden, schadevergoeding en proceskosten
  • bijzondere procedures
  • bewijsrecht
  • het schrijven van een uitspraak.

Opzet

De cursus bestaat uit vier afzonderlijke dagen. De tijd tussen de cursusdagen wordt besteed aan het bestuderen van delen uit de cursusmap en het maken van opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van werkvormen als college, discussie en het bespreken van de huiswerkopdrachten.

Voorkennis

Module 8: de Algemene wet bestuursrecht toegepast geldt als verplichte voorkennis. Aanbevolen wordt om deze module opnieuw te bestuderen om de kennis op te frissen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00