Module 8: de Algemene wet bestuursrecht toegepast – SSR
Cursussen / Administratie / Bestuursrecht / Algemeen / Module 8: de Algemene wet bestuursrecht toegepast

Module 8: de Algemene wet bestuursrecht toegepast

Krijg kennis en inzicht in het bestuurs(proces)recht en de bezwaar- en beroepsprocedure

Wilt u meer kennis en inzicht verkrijgen in het bestuursprocesrecht? Module 8 behandelt de basisbegrippen in het bestuursrecht, de opbouw van de Algemene wet bestuursrecht, de procedures van bezwaar en administratief beroep en het beroep bij de bestuursrechter. U krijgt meer kennis en inzicht in de rol van de administratie in de procedure bij de bestuursrechter. Een praktische en leuke cursus waar u in uw dagelijkse werk veel profijt van zult hebben.

Doel

Na afronding van deze module hebt u uw kennis van de basisbegrippen uit het bestuurs(proces)recht, inzicht in het verloop van de bestuursrechtelijke procedures van bezwaar, administratief beroep en beroep bij een bestuursrechter vergroot en hebt u meer inzicht in de rol van de administratie bij procedures.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor administratief medewerkers die zich (gaan) bezighouden met zaken uit het bestuursrecht en is met name gericht op de Awb-procedures. Procedures in het vreemdelingenrecht en in het belastingrecht die afwijken van de Awb, komen maar beperkt aan bod in deze module. Toch is de informatie over de Awb-procedure in deze module ook interessant voor administratief medewerkers van de vreemdelingenkamers en de belastingkamers.

Inhoud

De module is een combinatie van zelfstudie, vier cursusdagen – in totaal zeven dagdelen – en een toetsochtend. De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de syllabus en het uitvoeren van een tweetal praktijkopdrachten, te weten een stageopdracht bij een bestuursrechtafdeling en het maken van een verslag over de behandeling van een zaak ter zitting. De praktijkopdrachten moeten voorafgaand aan de tweede en derde cursusdag worden uitgevoerd en sluiten aan bij de behandelde theorie. Om in aanmerking te komen voor een Bewijs van deelname moet u in beginsel alle cursusdagen bijwonen, beide praktijkopdrachten uitvoeren en de eindtoets afronden met een voldoende. Er is één herkansingsmogelijkheid voor de eindtoets.

Voorkennis

U dient minimaal een half jaar ervaring te hebben als administratief medewerker binnen de rechterlijke organisatie. Module 1, module 2 en module 4 gelden als verplichte voorkennis.

Bijzonderheden

Het materiële bestuursrecht komt aan de orde in afzonderlijke modulen, waaronder module 18: belastingrecht en module 19: sociaal zekerheidsrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00