Module 8: de Algemene wet bestuursrecht toegepast – SSR

Module 8: de Algemene wet bestuursrecht toegepast

Krijg kennis en inzicht in het bestuurs(proces)recht en de bezwaar- en beroepsprocedure

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: MLAG08BE
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 02-03-2020

Wil je meer kennis en inzicht verkrijgen in het bestuursprocesrecht? Module 8 behandelt de basisbegrippen in het bestuursrecht, de doelstelling en opbouw van de Algemene wet bestuursrecht, de procedures van bezwaar en administratief en de procedure in beroep bij de bestuursrechter. Je krijgt meer kennis en inzicht in de rol van de administratie in de procedure bij de bestuursrechter. Een praktische en leuke cursus waar je in je dagelijkse werk veel profijt van zult hebben.

Doel

Na afronding van deze module heeft u kennis van de basisbegrippen uit het bestuurs(proces)recht, inzicht in het verloop van de bestuursrechtelijke procedures van bezwaar, administratief beroep en beroep bij een bestuursrechter en inzicht in de rol van de administratie bij de procedure.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor administratief medewerkers die zich (gaan) bezighouden met zaken uit het bestuursrecht en is met name gericht op de Awb-procedures. Procedures in het vreemdelingenrecht en in het belastingrecht die afwijken van de Awb, komen maar beperkt aan bod in deze module. Toch is de informatie over de Awb-procedure in deze module ook interessant voor administratief medewerkers van de vreemdelingenkamers en de belastingkamers.

Inhoud

De module is een combinatie van zelfstudie en drie en een halve cursusdag. De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de map en het uitvoeren van praktijkopdrachten: stage lopen bij een bestuursrechtafdeling en het maken van een verslag over de behandeling van een zaak ter zitting. Deze opdrachten moeten voorafgaand aan de tweede en derde cursusdag worden gemaakt en sluiten aan bij de behandelde theorie. Om in aanmerking te komen voor een Bewijs van deelname moet u in beginsel alle cursusdagen bijwonen. Daarnaast dienen de praktijkopdrachten te zijn uitgevoerd en de eindtoets met een voldoende te zijn gemaakt. Er is één herkansingsmogelijkheid voor de toets.

Voorkennis

U dient minimaal een half jaar ervaring te hebben als administratief medewerker binnen de rechterlijke organisatie. Module 1, module 2 en module 4 gelden als verplichte voorkennis.

Bijzonderheden

Het materiële bestuursrecht komt aan de orde in afzonderlijke modulen, waaronder module 18: belastingrecht en module 19: sociaal zekerheidsrecht.

Docenten

 • mevrouw Buddeke

  Stafjurist

 • de heer Tjalling van der Leek

  Gerechtsauditeur

 • mw. mr. Mireille Reijnierse

  Rio

 • de heer Ad van Bommel

  Senior gerechtsauditeur

 • mr. Vriethoff

  Rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 0,00

Stuur deze cursus door