Bewijs in het bestuursrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Bewijs in het bestuursrecht

Bewijs in het bestuursrecht

De geschreven en ongeschreven bewijsregels in het bestuursrecht

Het bestuursrechtelijk bewijsrecht heeft een geheel eigen dynamiek. Hoe beoordeel je welke partij bewijs moet inbrengen en op welk moment dat mag of moet gebeuren? Welke criteria gelden bij de rechtmatigheid van bewijs en over bewijslevering bij bestraffende sancties? Verdiep jouw kennis aan de hand van actuele kwesties en leer ook in complexe zaken het bewijsrecht hanteren.

Doel

Na afloop van de cursus heb jij inzicht gekregen in actuele kwesties in het bestuursrechtelijk bewijsrecht en kun je de bewijsregels ook in meer lastige gevallen hanteren.

Kennis, na afloop van de cursus:

 • Ken je de rol van bewijsomvang, bewijslast en bewijsvoeringslast
 • Heb je inzicht in de betekenis van de bestuurlijke voorprocedures voor bewijslevering bij de rechter
 • Heb je inzicht in de rol van de bestuursrechter bij de feitenvaststelling in het kader van toetsing van besluiten en finale geschilbeslechting.

Vaardigheden, na afloop van de cursus kun je beter dan voorheen:

 • De bewijspositie van de partijen inschatten
 • Beoordelen wanneer je zelf feitenonderzoek doet of welke partij nader bewijs moet leveren
 • ‘Spelen’ met bewijsrecht en weet je hoe de bestuursrechter goed “bewijsregie” kan voeren.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • bewijslastverdeling; waar ligt het bewijsrisico
 • bewijsvoering in de praktijk en de toetsing daarvan; wie moet op welk moment bewijs leveren
 • bewijsomvang: welke feiten moeten worden bewezen
 • bewijswaardering: wanneer is iets bewezen
 • bewijs bij bestraffende sancties, waaronder onrechtmatig verkregen bewijs
 • getuigenbewijs.

Naast korte inleidingen bestaat de cursus uit het behandelen van casusmateriaal. Hierin worden de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijk bewijsrecht behandeld. Er wordt geen casuïstiek over vreemdelingen- en belastingrecht behandeld.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Aan de hand van actuele casusposities worden door middel van vragen en discussie de onderwerpen besproken.

Voorkennis

Je dient vooraf de cursus ‘Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter’ te hebben gevolgd.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 135,00