Bewijs in het bestuursrecht – SSR

Bewijs in het bestuursrecht

De geschreven en ongeschreven bewijsregels in het bestuursrecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRBEWR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 04-01-2022

Het bestuursrechtelijk bewijsrecht heeft een geheel eigen dynamiek. Hoe te beoordelen welke partij bewijs moet inbrengen en op welk moment dat mag of moet gebeuren? Welke criteria gelden bij de rechtmatigheid van bewijs en over bewijslevering bij bestraffende sancties? Verdiep uw kennis aan de hand van actuele kwesties en leer ook in complexe zaken het bewijsrecht hanteren.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u inzicht gekregen in actuele kwesties in het bestuursrechtelijk bewijsrecht en kunt u de bewijsregels ook in meer lastige gevallen hanteren.

Kennis, na afloop van de cursus:

 • Kent u de rol van bewijsomvang, bewijslast en bewijsvoeringslast
 • Hebt u inzicht in de betekenis van de bestuurlijke voorprocedures voor bewijslevering bij de rechter
 • Hebt u inzicht in de rol van de bestuursrechter bij de feitenvaststelling in het kader van toetsing van besluiten en finale geschilbeslechting.

Vaardigheden, na afloop van de cursus kunt u beter dan voorheen:

 • De bewijspositie van de partijen inschatten
 • Beoordelen wanneer u zelf feitenonderzoek doet of welke partij nader bewijs moet leveren
 • ‘Spelen’ met bewijsrecht en weet u hoe de bestuursrechter goed “bewijsregie” kan voeren.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • bewijslastverdeling; waar ligt het bewijsrisico;
 • bewijsvoering in de praktijk en de toetsing daarvan; wie moet op welk moment bewijs leveren;
 • bewijsomvang: welke feiten moeten worden bewezen;
 • bewijswaardering: wanneer is iets bewezen;
 • bewijs bij bestraffende sancties, waaronder onrechtmatig verkregen bewijs;
 • getuigenbewijs.

Naast korte inleidingen bestaat de cursus uit het behandelen van casusmateriaal. Hierin worden de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijk bewijsrecht behandeld. Er wordt geen casuïstiek over vreemdelingen- en belastingrecht behandeld.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Aan de hand van actuele casusposities worden door middel van vragen en discussie tussen deelnemers de onderwerpen besproken.

Voorkennis

U dient vooraf de cursus ‘Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter’ te hebben gevolgd.

Docenten

 • mr. Dorien Brugman

  Raadsheer in het CvBBedrijfsleven

 • mr. Arco Rop

  Rechter

 • mr. Jan-Joost van Gastel

  Staatsraad Afd. bestuursrechtspraak Raad van State

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.