Beleidsregels – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Beleidsregels

Beleidsregels

Verkrijg inzicht in beleidsregels, beleidsvormen en besluitvormingsregels

In vele zaken speelt (de toetsing van) beleid een rol. Inzicht in de verscheidenheid van beleidsregels (van schriftelijk beleid tot gedragslijnen en instructies), beleidsvormen en besluitvormingsregels alsmede de verhouding tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften is daarvoor onontbeerlijk. Verdiep jouw inzicht op deze punten en sta tevens stil bij de inherente afwijkingsbevoegdheid voor bijzondere gevallen.

Doel

Na afloop van de cursus heb je kennis van het begrip beleid en beleidsregel, alsmede van de relevante jurisprudentie.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en gerechtsjuristen werkzaam in het bestuursrecht.

Inhoud

Besproken worden de verschillende soorten beleid. Het gaat om een aantal categorieën beleidsregels in de zin van de Awb, zoals die over belangenafweging, feitenvaststelling en wetsinterpretatie. Maar ook andere besluitvormingsregels en beleidsvormen komen ter sprake, zoals vaste gedragslijnen, richtlijnen en instructies. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen, de totstandkoming van beleidsregels en de bekendmaking van beleidsregels. Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de toetsing van en aan beleidsregels en op de inherente afwijkingsbevoegdheid bij een bijzonder geval. In dit kader wordt tevens ingegaan op de vraag naar de bevoegdheid tot aanvulling van de rechtsgronden aan de hand van beleidsregels. Niet alleen wordt inzicht verschaft in overeenkomsten en verschillen tussen beleidsregels en andere besluitvormingsregels en beleidsvormen, maar ook in die ten opzichte van algemeen verbindende voorschriften.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met vragen en discussie, onder meer aan de hand van jurisprudentie en casus.

Voorkennis

Je dient te beschikken over enige ervaring met het behandelen van beroepszaken waarbij (de toetsing van) beleid een rol speelt.

Uitvoeringen

Kosten: