De bestuurlijke boete en de bestraffende bestuursrechter – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Varia / De bestuurlijke boete en de bestraffende bestuursrechter

De bestuurlijke boete en de bestraffende bestuursrechter

Ontwikkel een stevige basis ten aanzien van de begrippen in het boeterecht

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc. Boetebedragen zijn fors waardoor de financiële impact daarvan voor bedrijven, instellingen en hun leidinggevenden steeds groter wordt. Bovendien worden boetes steeds vaker gepubliceerd waardoor de betrokkene reputatieschade vreest. Boetes worden daarom steeds vaker aan de bestuursrechter voorgelegd.

Tijdens deze interactieve cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema’s die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema’s aan de hand van de theorie, jurisprudentie en ervaringen uit hun praktijk. Daarbij worden de thema’s vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De leerstof wordt getoetst aan de hand van casus die plenair worden besproken.

Doel

Na afloop van de cursus heb je een stevige basis ontwikkeld ten aanzien van de begrippen in het boeterecht en de meest belangrijke thema’s die spelen bij het beoordelen van een boete.

Doelgroep

Ervaren rechters, raadsheren en gerechtsjuristen met minimaal drie jaar ervaring in het bestuursrecht.

Inhoud

Tijdens de cursus staan niet alleen de begrippen in de Algemene wet bestuursrecht en strafrechtelijke leerstukken centraal, maar ook de grote thema’s die spelen in het boeterecht. Daarbij is ook aandacht voor de actualiteit rondom de boete op het terrein van wetgeving, jurisprudentie en de praktijk van toezichthouders.

Programma dag 1 

  • actualiteiten
  • algemene begrippen Awb (deel 1)
  • Lex certa
  • bewijs (bewijsregels, cautie, onrechtmatig verkregen bewijs, Melo Tadeu-problematiek, casus uit de praktijk)

Programma dag 2

  • algemene begrippen Awb (deel 2)
  • verwijtbaarheid
  • evenredigheid (wettelijk kader, jurisprudentie (o.a. cumulatie van boetes, samenloop van sancties), casus uit de praktijk)

Opzet

De cursus bestaat uit twee afzonderlijke cursusdagen van elk twee dagdelen. Uitgegaan wordt van een interactieve cursus waarbij er naast de plenaire behandeling van casuïstiek ruimte is voor vragen en discussie.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat je beschikt over minimaal drie jaar ervaring in het bestuursrecht en in het behandelen van beroepen tegen boetebesluiten.

Bijzonderheden

Naast deze basiscursus heeft SSR ook een eendaagse cursus Bestuurlijke boete in de sociale zekerheid (BRZSBBSV) waarin met name de bestuurlijke boete in de Participatiewet en Werkloosheidswet wordt behandeld.

Let op: Deze cursus is niet geschikt voor fiscalisten. Voor fiscalisten worden de cursussen Fiscaal boeterecht, basis (BRRRFISB) en Fiscaal boeterecht, verdieping (BFZSFISB) aangeboden.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 370,00