Fiscaal boeterecht, basis – SSR

Fiscaal boeterecht, basis

Wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie in het fiscaal boeterecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRFISB
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 10-12-2019

Met regelmaat maken (fiscale) boetes deel uit van het geding voor de belastingkamers van de gerechtshoven en van de belastingprocedures voor de rechtbanken. Beoordeling van onder meer de rechtmatigheid en de hoogte van boetes vereist een gedegen kennis van de desbetreffende wet- en regelgeving alsmede van relevante jurisprudentie. In deze gedegen basiscursus leert u hier alles over van twee zeer deskundige docenten.

Doel

Het verwerven van (basis)kennis van het fiscale boeterecht en de actuele ontwikkelingen daarbinnen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters-in-opleiding, leden zittende magistratuur, juridisch medewerkers en gerechtsauditeurs/rechters-plv in opleiding die recent in de belastingkamer van het gerechtshof of de sector bestuursrecht (belastingrechtspraak in rijksbelastingzaken) zijn gestart of zullen starten. Voor ervaren rechters en raadsheren is deze cursus minder geschikt.

Inhoud

In ieder geval komen tijdens de cursus de volgende thema’s en onderwerpen aan de orde: toepasselijke regels, de begrippen opzet en grove schuld, de inkeerregeling, straftoemeting en rechtsbescherming.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Hoorcollege, met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie, al dan niet afgewisseld met casusbesprekingen in kleine groepen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt algemene theoretische en praktische voorkennis van het belastingrecht gevraagd.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aanbevolen voor rio’s werkzaam in het belastingrecht. Tot en met 2013 was deze cursus onderdeel van de Leergang rechter, maar de cursus wordt nu aangeboden binnen de Permanente Educatie.

Docenten

 • mw. mr. Elise Okhuizen

  Rechter

 • mr. Robert IJzerman

  Advocaat-generaal

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 270,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl