Werknemersverzekeringswetten, introductie – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Werknemersverzekeringswetten, introductie

Werknemersverzekeringswetten, introductie

Een eerste kennismaking met de wetten ZW, WIA en WW

ZW, WIA en WW? Waarvoor staan de afkortingen van die wetten? En hoe verhouden die wetten zich tot elkaar? Deze cursus brengt helderheid in verschillende wetten en gaat in op sociale verzekeringswetten, sociale voorzieningen en de bestuursrechtelijke aspecten.

Doel

Na afloop van de cursus heb je inzicht in het stelsel van de sociale verzekeringen en basale kennis van de relevante (wettelijke) regelingen en richtinggevende jurisprudentie op dit gebied.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, rechters-in-opleiding, gerechtsjuristen en juridisch adviseurs die met de behandeling van werknemersverzekeringswetten zijn gestart of binnenkort zullen gaan starten.

Inhoud

Aan de orde komen de prestaties bij arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, Wajong en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en werkloosheid (Werkloosheidswet). Daarnaast wordt het werk van een verzekeringsarts toegelicht. Aan de hand van een dossier wordt bezien hoe een beroepszaak over arbeidsongeschiktheid wordt behandeld.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met de bespreking van jurisprudentie en discussie aan de hand van casus en een dossier van een beroepszaak.

Voorkennis

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 305,00