Schrijven van een bestuursrechtelijke uitspraak voor Rio's – SSR

Schrijven van een bestuursrechtelijke uitspraak voor Rio's

Leer je schrijfvaardigheid verbeteren en krijg handvatten voor de structuur van jouw uitspraak

Wil je een goede basis ontwikkelen voor het schrijven van een uitspraak? In deze praktijkgerichte cursus schrijf je zelf uitspraken die je daarna in groepsverband bespreekt met de andere rio’s en een ervaren praktijkdocent. Je leert van en met de andere rio’s en krijgt praktische tips die jou direct ondersteunen bij het schrijven van uitspraken.

Doel

Het doel van deze cursus is het verwerven van praktische kennis van en vaardigheid in het schrijven van een uitspraak die aanvaardbaar en begrijpelijk is voor partijen. Na de cursus ben je in staat om in een standaardzaak, op basis van het bestuursrechtelijke beoordelings- en toetsingskader, tot een logisch opgebouwde en inzichtelijk gemotiveerde, verdedigbare beslissing te komen, die ook procesrechtelijk correct is.

Doelgroep

Rio’s in de hoofdfase bestuursrecht.

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de eisen die worden gesteld aan uitspraken, de opzet, de inhoud en de leesbaarheid.

Opzet

De cursus bestaat uit vier praktijkbijeenkomsten van een dagdeel met een tussenpoos van ongeveer vier weken. Van jou wordt verwacht dat je meerdere conceptuitspraken schrijft en inlevert bij de docent en de andere rio’s. Tijdens de bijeenkomsten worden de concepten met elkaar besproken onder leiding van de docent en wordt onderling feedback gegeven. De docent geeft eveneens mondeling en/of schriftelijk feedback op de concepten.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.