Omgevingsrecht, basis – SSR

Omgevingsrecht, basis

Leer over het omgevingsrecht en de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRWABO
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 09-05-2019

De bouw van een appartementengebouw of een achteruitbouw, de handhaving van illegale bouwwerken, de kap van bomen, de wijziging van een monument of de bescherming van mens en dier tegen de hinder door een bedrijf, varkenshouderij of café. Welke toestemmingen zijn daarvoor nodig, welke procedures zijn daarop van toepassing en hoe verloopt de rechtsbescherming daartegen? Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u in deze cursus uitgelegd, onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden over een aanvraag om omgevingsvergunning.

Doel

U bent na afloop van de cursus in staat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de richtinggevende jurisprudentie op het terrein van het omgevingsrecht toe te passen. Ook heeft de deelnemer inzicht in het stelsel en de basisbegrippen van het omgevingsrecht en inzicht in de rol van de bestuursrechter bij de toetsing van vergunning- en handhavingsprocedures.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden zittende magistratuur, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wat is omgevingsrecht?
 • systematiek Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • vergunningstelsel en vergunningprocedures in de Wabo
 • rechtsbescherming in het omgevingsrecht, w.o. belanghebbendheid, relativiteit en procesbelang
 • toetsingskaders voor vergunningen
 • rechterlijke (en exceptieve) toetsing in het omgevingsrecht

Opzet

De cursus bestaat uit zestien uren zelfstudie en twee cursusdagen met een tussenpoos van een tot twee weken. Dat veronderstelt dat de deelnemer ter voorbereiding op iedere cursusdag het verplichte materiaal bestudeert. In MIJN SSR wordt aangegeven welk deel van de stof voor welke cursusdag bestudeerd dient te worden. De zelfstudie bestaat ook uit een webcollege ‘Omgevingsrecht’. Dit webcollege laat de cursist kennismaken met het omgevingsrecht. Op deze wijze wordt basiskennis verworven die nodig is om aan de cursus zelf te kunnen deelnemen. Deze kennis wordt in de cursus bekend verondersteld. Tijdens de cursus wordt aan de hand van inleidingen, casus en vraagstelling de stof behandeld.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het basiscurriculum omgevingsrecht.

Docenten

 • mr. dr. Harm Borgers

  Directeur AT Osborne Legal

 • mr. Jeroen Huijben

  Coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie

 • mr. ing. Bert Rademaker

  Beleidscoördinator

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 310,00

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. Jeroen Huijben, mr. ing. Bert Rademaker en mr. dr. Harm Borgers

Locatie

Jaarbeurs Utrecht - Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. Jeroen Huijben, mr. ing. Bert Rademaker en mr. dr. Harm Borgers

Locatie

Jaarbeurs Utrecht - Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. Jeroen Huijben, mr. ing. Bert Rademaker en mr. dr. Harm Borgers

Stuur deze cursus door