Omgevingsrecht, basis – SSR

Omgevingsrecht, basis

Leer over het omgevingsrecht en de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRWABO
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 28-10-2021

In verband met de corona-maatregelen is deze cursus voor de komende uitvoering omgezet naar een (deels) online-leeractiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de virtual classroom. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de specifieke locatie en de separate berichtgeving hierover.

 

De bouw van een appartementengebouw of een achteruitbouw, de handhaving van illegale bouwwerken, de kap van bomen, de wijziging van een monument of de bescherming van mens en dier tegen de hinder door een bedrijf, varkenshouderij of café. Welke toestemmingen zijn daarvoor nodig, welke procedures zijn daarop van toepassing en hoe verloopt de rechtsbescherming daartegen? Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u in deze cursus uitgelegd, onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden over een aanvraag om omgevingsvergunning.

Doel

U bent na afloop van de cursus in staat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de richtinggevende jurisprudentie op het terrein van het omgevingsrecht toe te passen. Ook heeft u inzicht verkregen in het stelsel en de basisbegrippen van het omgevingsrecht en in de rol van de bestuursrechter bij de toetsing van vergunning- en handhavingsprocedures.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus wordt  het systeem van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) behandeld en van het ruimtelijk bestuursrecht. Op basis van de algemene systematiek van de Wabo komt vooral de Wro tijdens de cursus aan de orde. Twee typen zaken komen bij de rechtbanken het vaakst aan de orde:

 • de toestemming  om te bouwen, dan wel gronden te mogen gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan
 • handhaving van bestemmingsplannen in geval van illegaal bouwen of gebruiken

In deze zaken is het ter plaatse geldende bestemmingsplan doorgaans het belangrijkste toetsingskader. Daarom is naast de systematiek van de Wabo kennis van het systeem van de Wro vereist.

Opzet

De cursus bestaat uit vijf uren zelfstudie en twee cursusdagen met een tussenpoos van een tot twee weken. Dat veronderstelt dat u ter voorbereiding op iedere cursusdag het verplichte materiaal bestudeert. In MIJN SSR wordt aangegeven welk deel van de stof voor welke cursusdag bestudeerd dient te worden. De zelfstudie bestaat ook uit een webcollege ‘Omgevingsrecht’. Dit webcollege laat u kennismaken met het omgevingsrecht. Op deze wijze wordt basiskennis verworven die nodig is om aan de cursus zelf te kunnen deelnemen. Deze kennis wordt in de cursus bekend verondersteld. Tijdens de cursus wordt aan de hand van inleidingen, casus en vraagstelling de lesstof behandeld.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het basiscurriculum omgevingsrecht.

Docenten

 • mr. dr. Harm Borgers

  Adviseur

 • mr. Jeroen Huijben

  Coördinerend beleidsmedewerker

 • mr. ing. Bert Rademaker

  Beleidscoördinator

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 370,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.