WOZ/OZB/RRB/BIZ, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / WOZ/OZB/RRB/BIZ, basis

WOZ/OZB/RRB/BIZ, basis

Basiskennis over de Wet WOZ en de OZB

Heb je behoefte aan een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijk diepgaande basiscursus over WOZ, OZB en RRB? Schrijf je dan in voor deze cursus! De lesstof wordt door de ervaren en deskundige docenten op een luchtige manier gebracht en afgewisseld met casuïstiek en leuke praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld de begrippen roerend/onroerend en objectafbakening. Na het volgen van deze cursus beschik je over gedegen basiskennis die je direct kunt toepassen in je werk.

Doel

Het verkrijgen of vergroten van de basiskennis van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de wettelijke bepalingen inzake de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de roerenderuimtebelastingen (RRB). De nadruk ligt op de Wet WOZ en de OZB. De RRB komt aan de orde als er tijd voor is. In dat geval is de cursus er mede op gericht de deelnemers een globale kennis van de RRB bij te brengen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rio’s, leden zittende magistratuur, gerechtsjuristen en gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding die recent in de belastingkamer van het gerechtshof of de sector bestuursrecht (belastingrechtspraak in rijksbelastingzaken) zijn gestart of zullen starten en leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de ontstaansgeschiedenis van de Wet WOZ, de OZB en de RRB
  • de objectafbakening
  • WOZ-waarde: begrippen & ficties
  • waarderingsmethoden
  • uitzonderingen en vrijstellingen
  • onroerendezaakbelastingen
  • roerenderuimtebelastingen (als er tijd voor is)
  • vaststelling, beschikkingen, bezwaar en beroep
  • integratiecasus

De cursus hangt samen met de cursus Heffingen lokale overheden, basis. De cursus kan worden vervolgd met de cursussen WOZ/OZB, verdieping en Heffingen lokale overheden & wet WOZ actualiteiten.

Opzet

De cursus bestaat uit zes dagdelen, verspreid over drie cursusdagen. De cursus bestaat uit hoorcolleges met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie, onderbroken door het werken aan een casus in kleine groepen en afgesloten met een integratiecasus. In de casusbesprekingen oefen je de toepassing van de verworven kennis.

Voorkennis

Je hoeft geen specifieke voorkennis te hebben.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aanbevolen voor rio’s werkzaam in het belastingrecht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 950,00