WOZ/OZB/RRB/BIZ, basis – SSR

WOZ/OZB/RRB/BIZ, basis

Basiskennis over de Wet WOZ en de OZB

 • 6
  dagdelen
 • 18
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRWWOZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 02-06-2022

Heeft u behoefte aan een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijk diepgaande basiscursus over WOZ, OZB en RRB? Schrijf u dan in voor deze cursus! De lesstof wordt door de ervaren en deskundige docenten op een luchtige manier gebracht en afgewisseld met casuïstiek en leuke praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld de begrippen roerend/onroerend en over objectafbakening. Na het volgen van deze cursus beschikt u over gedegen basiskennis die u direct kunt toepassen in uw werk.

Doel

Het verkrijgen of vergroten van de basiskennis van de Wet Waardering onroerende zaken, Wet WOZ en de wettelijke bepalingen inzake de onroerendezaakbelastingen, OZB en de roerenderuimtebelastingen, RRB. De nadruk ligt daarbij op de Wet WOZ en de OZB. De RRB komt slechts aan de orde als er tijd voor is. In dat geval is de cursus er mede op gericht de deelnemers een globale kennis van de RRB bij te brengen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters-in-opleiding, leden zittende magistratuur, juridisch medewerkers en gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding die recent in de belastingkamer van het gerechtshof of de sector bestuursrecht (belastingrechtspraak in rijksbelastingzaken) zijn gestart of zullen starten en leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de ontstaansgeschiedenis van de Wet WOZ, de OZB en de RRB
 • de objectafbakening
 • WOZ-waarde: begrippen & ficties
 • waarderingsmethoden
 • uitzonderingen en vrijstellingen
 • onroerendezaakbelastingen
 • roerenderuimtebelastingen (als er tijd voor is)
 • vaststelling, beschikkingen, bezwaar en beroep
 • integratiecasus

De cursus hangt samen met de cursus Heffingen lokale overheden, basis. De cursus kan worden vervolgd met de cursussen WOZ/OZB, verdieping en Heffingen lokale overheden & wet WOZ actualiteiten.

Opzet

De cursus bestaat uit zes dagdelen verspreid over drie losse cursusdagen. De cursus bestaat uit hoorcolleges met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie, onderbroken door het werken aan een casus in kleine groepen en afgesloten met een integratiecasus. In de casusbesprekingen oefenen de cursisten de toepassing van de verworven kennis.

Voorkennis

Van u wordt geen specifieke voorkennis verwacht.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aanbevolen voor rio’s werkzaam in het belastingrecht.

Docenten

 • mr. Sjoerd Bosma

  Raadsheer plaatsvervanger — Bureau Bosma belastingadvies

 • mr. Ferry Makkinga

  Belastingadviseur/Rechter plv

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.