AO-zaken met moeilijk te objectiveren ziektebeelden – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / AO-zaken met moeilijk te objectiveren ziektebeelden

AO-zaken met moeilijk te objectiveren ziektebeelden

Hoe komt de verzekeringsarts tot zijn oordeel? En hoe toetst de rechter?

(Post) whiplash syndroom, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME), fibromyalgie, somatisatiestoornis, postcovid. Deze ‘vage ziektebeelden’ leiden vaak tot geschillen in het kader van de arbeidsongeschiktheid. Voor de bestuursrechter is de beoordeling van dit soort zaken vaak problematisch. Hoe moet u het rapport van de verzekeringsarts lezen? Wanneer laat u een deskundigenonderzoek verrichten? En welke deskundigheid is er dan nodig en welke vragen stelt u dan? Tijdens de cursus krijg je hier meer zicht op.

Doel

Het verwerven van meer inzicht in de medische aspecten van de genoemde aandoeningen. De beoordeling door verzekeringsartsen van de uit deze syndromen of aandoeningen voortvloeiende beperkingen bij het verrichten van arbeid. Een en ander toegespitst op de behandeling van geschillen hierover door de bestuursrechter.

Doelgroep

Rechters, ervaren gerechtsjuristen, juridisch adviseurs en gerechtsauditeurs.

Inhoud

Centraal staat in deze cursus hoe verzekeringsartsen omgaan met de beoordeling van de klachten van verzekerden waarbij een dergelijke aandoening (“vage ziektebeelden”) speelt. In hoeverre is een diagnose noodzakelijk, wat is vereist om klachten als geobjectiveerd aan te merken? Een en ander binnen de context van het begrip ziekte en het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. Daarbij wordt besproken wanneer de rechter, volgens het criterium dat twijfel bestaat over de medische beoordeling door het UWV, een deskundigenonderzoek moet laten verrichten. Welke deskundigheid is nodig en welke vragen moet de rechter stellen? Toetst de rechter op het proces van totstandkoming van de medische beoordeling (juridisch: zorgvuldigheids- en motiveringstoets), op de uitkomst daarvan (de medische inhoud) of op allebei en hoe lopen die toetsingsaspecten in elkaar over? Daarnaast wordt ingegaan op vragen zoals: hoe gaat de rechter om met gevallen waarbij de verzekerde een heel scala aan klachten heeft, maar bij wie de somatische specialisten niets kunnen vinden? Wat zijn de beoordelingscriteria van het UWV in de context van arbeidsongeschiktheidscriteria in het algemeen? Alle casus en overige gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en blijft dus “binnenskamers”.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met discussie en voorbeelden.

Voorkennis

Je hebt ervaring met de behandeling van geschillen over arbeidsongeschiktheid.

Uitvoeringen

Kosten: