AVG in het bestuursrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Varia / AVG in het bestuursrecht

AVG in het bestuursrecht

Over de correcte toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen. Door de hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte toepassing echter zeer uitdagend. Deze cursus biedt u een goede introductie op de praktijk en theorie.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers werkzaam in de afdeling bestuursrecht.

Inhoud

Tijdens deze middagen worden, onder leiding van mr. drs. V.N. Mantel, hoofd van de afdeling Beroep van de Autoriteit Persoonsgegevens, mr. O.S. Nijveld, senior adviseur van de afdeling Beroep van de Autoriteit Persoonsgegevens, prof. mr. G-J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat te Den Haag en mr. N.N. Bontje, advocaat te Den Haag, onder andere de volgende onderwerpen besproken:

  • de reikwijdte van een handhavingsverzoek
  • de toetsing aan artikel 5 en 6 AVG: wat zijn de stappen en beoordelingskaders van de bestuursrechtelijke toetsing?
  • het overgangsrecht: de AVG heeft onmiddellijke werking, wat te doen met overtredingen gepleegd onder het oude recht?
  • de rechten van betrokkenen: onder andere toetsing aan artikel 15 AVG (recht op inzage) en 16 AVG (recht op rectificatie). Wat is de stand van zaken?

Daarnaast komen recente uitspraken aan bod. Wat kan daaruit worden afgeleid? Welke richting gaan we daarmee op? Die vragen en meer zullen worden bediscussieerd tijdens deze middag.

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze bijeenkomst dient u te beschikken over enige basiskennis van de AVG. Indien deze ontbreekt, dient voorafgaand aan deze bijeenkomst de aangereikte basisliteratuur te worden bestudeerd.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.