Gemeenterecht en openbare orde – SSR

Gemeenterecht en openbare orde

Leer openbare ordeproblemen beter beoordelen

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSGEPR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Steeds vaker wordt de rechter geconfronteerd met zaken in de sfeer van het gemeenterecht, meer in het bijzonder het openbare-orderecht. Dit laatste gebied heeft zich inmiddels tot een zelfstandige discipline binnen het recht ontwikkeld, dat evenwel moeilijk is te overzien, laat staan te doorgronden.

Deze cursus wordt aangeboden in de virtual classroom.

 

Doel

Na afloop van de cursus is uw kennis van en inzicht in het gemeente- en openbare-orderecht vergroot en kunt u zaken waarin openbare ordeproblemen spelen beter beoordelen.

Doelgroep

Rechters en raadsheren, gerechtsauditeurs, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De wetgever heeft nogal wat extra bevoegdheden toebedeeld aan het lokale bestuur om verstoring van de openbare orde en overlast te voorkomen dan wel te bestrijden. Te denken valt aan maatregelen als preventief fouilleren, gebiedsverbod, stadionverbod, meldplicht, groepsverbod, sluiting van (drugs)panden, coffeeshops en cameratoezicht. Van de plaatselijke regelgever kan evenmin gezegd worden dat die de laatste tijd heeft stil gezeten. In verordeningen poogt de raad de leemtes in de handhaving van de openbare orde met lokale bevoegdheden verder op te vullen. Denk aan verordeningen inzake drugsgebruik, samenscholing, voetbalvandalisme enz. In deze cursus wordt aan de hand van de wet en jurisprudentie ingegaan op deze bevoegdheden en hun onderlinge verhouding

Opzet

Deze cursusmiddag volgt u in de virtual classroom. Inleidingen worden afgewisseld met discussie aan de hand van vragen en korte casusposities.

Docenten

 • prof. mr. Jan Brouwer

  Hoogleraar algemene rechtswetenschap

 • prof. mr. Jon Schilder

  Hoogleraar

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.