Jeugdwet – SSR

Jeugdwet

Een degelijke kennismaking met de Jeugdwet

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 5
  NOvA-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSJGDW
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Over het vrijwillig kader in de Jeugdwet is nog veel onduidelijk. Beroepen tegen besluiten, genomen op grond van de Jeugdwet, komen namelijk niet veel voor. Maar wat als u te maken krijgt met de behandeling van zo’n beroep, als rechter, stafjurist of juridisch medewerker? Wat houdt de Jeugdwet in, wat is een jeugdige, wie is een ouder en wat is jeugdhulp? En hoe toets je of een besluit tot weigering van jeugdhulp rechtmatig is? Welke ruimte heeft het bestuursorgaan om te beslissen?

Doel

Na het volgen van deze cursus heeft u voldoende handvatten om bestuursrechtelijke zaken op grond van de Jeugdwet en de Awb te kunnen voorbereiden en te kunnen toetsen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters, juridisch medewerkers en stafjuristen uit de bestuurssector en uit de familiesector voor zover belast met de toetsing van beroepen tegen besluiten, genomen in een vrijwillig kader. Wat deze cursus behandelt heeft uitsluitend betrekking op behandeling van beroepen, door colleges van burgemeester en wethouders genomen in het vrijwillig kader. Het gedwongen kader komt niet aan bod.

Inhoud

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • jeugdrechtstelsel, het vrijwillige en het gedwongen kader
 • de Jeugdwetbegrippen jeugdige, ouders, jeugdhulp en woonplaats
 • de Awb-begrippen belanghebbende en besluit in relatie tot de Jeugdwet
 • regelgeving en bevoegdheid op gemeentelijk niveau
 • de ‘voorliggende’ voorzieningen
 • gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp en de verleningsbeschikking van artikel 2.3 Jeugdwet
 • andere wijzen van toegang tot de jeugdhulp: de verwijzende medicus en bepaling jeugdhulp van de Gecertificeerde Instelling en de gemeentelijke regierol
 • voorwaarden voor de toekenning van een persoonsgebonden budget
 • het persoonsgebonden budget binnen het sociaal netwerk
 • het door het college te verrichten onderzoek
 • de beleids- en beoordelingsruimte van het college in artikel 2.3 Jeugdwet
 • intrekking, herziening, terugvordering en invordering

Opzet

De cursus bestaat uit twee aangesloten dagdelen en kenmerkt zich door een interactieve benadering van de inhoud. Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van korte casusposities. Binnen het programma is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het voorleggen van eigen praktijksituaties.

Voorkennis

Enige kennis en ervaring met zaken op grond van de Jeugdwet is gewenst.

Docenten

 • mr. Willie Elferink

  Senior rechter

 • mr. Renske Imkamp

  Advocaat

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.