Europees recht en sociale zekerheid, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Europees recht en sociale zekerheid, verdieping

Europees recht en sociale zekerheid, verdieping

De gevolgen van de Europese regelgeving voor het Nederlandse sociaal-verzekeringsrecht

Diverse Europese beginselen, als het vrij verkeer van werknemers en het vrij verkeer van unieburgers, hebben geleid tot meer grensoverschrijdend verkeer in de Europese Unie en daarmee ook tot meer geschillen over de toepassing van het Europees recht in sociale zekerheidszaken. Daarbij is ten eerste het Unieverdrag van belang en in meer specifieke zin de Europese Coördinatieverordeningen. Met deze cursus verdiept u uw inzicht in de systematiek, de werkingssfeer en de consequenties van de Europese regelgeving voor het Nederlandse sociaal-verzekeringsrecht.

Doel

Het vergroten en evalueren van kennis over het Europese socialezekerheidsrecht, het verwerven van inzicht in het materiële recht van de Europese Unie en de implicatie daarvan in de dagelijkse rechtspraktijk. Na afloop van de cursus bent u in staat de bronnen van het materiële Europese socialezekerheidsrecht en de Europese regelgeving in concrete gevallen toe te passen.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en juridisch medewerkers, die meer dan twee jaar werkzaam zijn in de bestuurssector.

Inhoud

U krijgt inzicht in de nieuwe Europese Coördinatieverordening, waarbij ook de bredere context van het Unieverdrag (burgerschap van de Unie, vrij verkeer van personen) besproken wordt. Aan de orde komen met name de systematiek van de verordening, materiële werkingssfeer, personenkring,  aanwijsregels,  gezinstoeslagen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Opzet

De cursus bestaat uit twee afzonderlijke dagen, waarin achtereenvolgens een algemene introductie en de deelterreinen aan bod komen.

Voorbereiding

Bij deze cursus hoort een verplichte huiswerkopdracht die u van te voren moet in sturen. De docenten krijgen op deze manier inzicht in het kennis- en/of ervaringsniveau van alle deelnemers en passen hun voorbereiding daarop aan. Tijdens de cursus wordt van u een actieve houding verwacht.

Let op: Voor deze cursus dient u rekening te houden 20 voorbereidingsuren. Deze uren heeft u nodig voor het lezen van het boek Europese socialezekerheidsrecht en het maken van de huiswerkopdracht.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u de cursus EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem heeft gevolgd of dat u deze voorkennis anderszins heeft verworven.

 

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.