EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Internationaal en Europees recht / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Internationaal / Personen- en familierecht / Strafrecht / Algemeen / Internationaal en Europees recht / EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem

EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem

Hoe werkt het EU-recht door in het Nederlandse recht?

De invloed van de EU op het nationale recht neemt door de jaren heen toe. Maak kennis met de EU en haar regelgeving en leer herkennen of je het EU-recht (mogelijk) moet toepassen.

Doel

In deze algemene, brede cursus verwerf je basale kennis van en inzicht in het EU-recht en de doorwerking daarvan op de Nederlandse rechtspraak. Na afloop van de cursus ben je in staat te onderkennen wanneer het EU-recht (mogelijk) van toepassing is in jouw zaken en heb je inzicht verkregen waar je bij de toepassing van dit recht op moet letten. De cursus is niet gericht op een specifiek rechtsgebied.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

In deze cursus staat de invloed van het EU-recht op de dagelijkse rechtspraktijk van de Nederlandse rechter centraal. Tijdens de cursus komt aan bod: rechtstreekse werking, voorrang Europees recht, de eigen rechtsorde; methoden en technieken van de Europese samenwerking: negatieve en positieve integratie; de instrumenten: (niet-)wetgevingshandelingen, interpretatiemethoden.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen: een dag aaneengesloten. Tijdens de cursusdag wordt enkel met casuïstiek gewerkt. De inhoudelijke voorbereiding vindt plaats via het (voorafgaande aan de cursus) bekijken van webcolleges en bestudering van hoofdstukken uit een boek.  Er wordt een actieve houding van je verwacht.

Voorkennis

Je hebt enige kennis van Europees recht. Via een aantal webcolleges en de voorgeschreven literatuur kun je desgewenst jouw kennis opfrissen over de EU en haar regelgeving.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 160,00