EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Internationaal en Europees recht / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Internationaal / Personen- en familierecht / Strafrecht / Algemeen / Internationaal en Europees recht / EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem

EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem

Hoe werkt het EU-recht door in het Nederlandse recht?

De invloed van de EU op het nationale recht neemt door de jaren heen toe. Maak kennis met de EU en haar regelgeving en leer herkennen of u het EU-recht (mogelijk) moet toepassen.

Doel

In deze algemene, brede cursus verwerft u basale kennis van en inzicht in het EU-recht en de doorwerking daarvan op de Nederlandse rechtspraak. Na afloop van de cursus bent u in staat te onderkennen wanneer het EU-recht (mogelijk) van toepassing is in uw zaak en heeft inzicht verkregen waar u bij de toepassing van dit recht op moet letten. De cursus is niet gericht op een specifiek rechtsgebied.

Doelgroep

Rechter, raadsheren en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus staat de invloed van het EU-recht op de dagelijkse rechtspraktijk van de Nederlandse rechter centraal. Tijdens de cursus komt aan bod: rechtstreekse werking, voorrang Europees recht, de eigen rechtsorde; methoden en technieken van de Europese samenwerking: negatieve en positieve integratie; de instrumenten: (niet-)wetgevingshandelingen, interpretatiemethoden.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen: een dag aaneengesloten. Tijdens de cursusdag wordt enkel met casuïstiek gewerkt. De inhoudelijke voorbereiding vindt plaats via het (voorafgaande aan de cursus) bekijken van webcolleges en bestudering van hoofdstukken uit een boek. Van de deelnemer wordt een actieve houding verwacht.

Voorkennis

U heeft enige kennis van Europees recht. Via een aantal webcolleges en de voorgeschreven literatuur kunt u desgewenst uw kennis opfrissen over de EU en haar regelgeving.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 235,00