Volksverzekeringen – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Volksverzekeringen

Volksverzekeringen

Hoofdlijnen van de AOW, AKW en Anw en relevante regelgeving en jurisprudentie

In zaken over de Volksverzekeringen (AOW, AKW en Anw) komen regelmatig lastige en atypische onderwerpen aan de orde zoals de kring van verzekerden, vrijwillige verzekering, export van uitkeringen en de invloed van het Europese en internationale coördinatierecht. Tijdens deze eendaagse cursus wordt uitgebreid ingegaan op en geoefend met deze onderwerpen.

Doel

Na het volgen van deze cursus ben je bekend met de hoofdlijnen van de A-wetten AOW, AKW en Anw en de daarop gebaseerde regelgeving, de relevante jurisprudentie en de plaats van deze wetten in het sociale zekerheidsterrein. Je kunt deze wetten beschrijven en in de praktijk toepassen. Daarnaast ben je in staat bestreden besluiten op het gebied van deze wetten te beoordelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, gerechtsjuristen, juridisch adviseurs en gerechtsauditeurs.

Inhoud

De docenten gaan in op het sociale zekerheidsstelsel en de plaats van de Volksverzekeringen daarin. De wetten AOW, Anw en AKW worden op hoofdlijnen behandeld, waarbij aandacht is voor de algemene onderwerpen van de volksverzekeringen zoals de kring van verzekerden, uitbreiding en beperking daarvan, (dubbel) ingezetenschap. Ook wordt aandacht besteed aan specifieke onderwerpen van de drie wetten zoals leefvormen, samenloop en (co)ouderschap in de AKW, pensioenoverzichten en schuldige nalatigheid in de AOW. Tijdens het middagprogramma gaan de docenten in op enkele verdiepende onderwerpen aan de hand van casuïstiek.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met casusbehandeling. Er wordt een actieve houding verwacht.

Uitvoeringen

Kosten: