Werkloosheid, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Werkloosheid, verdieping

Werkloosheid, verdieping

Actuele ontwikkelingen omtrent de Werkloosheidswet

In deze cursus wordt dieper ingegaan op werkloosheid en op de beoordeling daarvan op grond van de Werkloosheidswet. Een vervolg op de basiscursus Werknemersverzekeringswetten, waar diverse werknemersverzekeringen worden besproken, waaronder de WIA en WW. Veel bepalingen in beide wetten zijn hetzelfde maar er zijn ook verschillen. Tijdens deze cursus gaan de docenten in op deze verschillen. Uw kennis opgedaan over deze wet wordt, mede aan de hand van casus, verdiept.

Doel

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken in de rechtspraak en de regelgeving.

Doelgroep

Rechters en raadsheren, juridisch medewerkers, gerechtsauditeurs en stafjuristen.

Inhoud

Ingegaan wordt op de onderwerpen verwijtbare werkloosheid, sollicitatieplicht, inkomstenverrekening, passende arbeid en de beginnende zelfstandige. Het precieze programma is mede afhankelijk van actuele ontwikkelingen.

Opzet

De onderwerpen worden grondig en thematisch behandeld mede aan de hand van recente jurisprudentie van de CRvB en casuïstiek. Tijdens de cursus worden inleidingen – met ruimte voor vragen en discussie – afgewisseld met casusbespreking. Van u wordt een actieve houding verwacht.

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus wordt basiskennis van de Werkloosheidswet als bekend verondersteld. Mocht u daar (nog) niet over beschikken dan is het aan te raden eerst de introductiecursus Werknemersverzekeringswetten – cursuscode BRRRISVR – te volgen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 195,00