Wet openbaarheid van bestuur – SSR

Wet openbaarheid van bestuur

Krijg actuele kennis over de openbaarmakingsregelingen, de uitzonderingsgronden en de beperkingen

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSWOVB
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Veel journalistieke onthullingen hebben plaatsgevonden na een geslaagd beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Openbaarmaking, toetsingskader, uitzonderingsgronden en beperkingen worden besproken aan de hand van de meest recente ontwikkelingen.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u kennis van de belangrijkste onderdelen en ontwikkelingen op het gebied van de openbaarheid van bestuur en bent u op de hoogte van de relevante omringende regelingen.

Doelgroep

Rechter, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de Wob en het EVRM
 • basisbegrippen
 • formele aspecten
 • milieu-informatie
 • misbruik
 • bijzondere regelingen
 • nieuwe wetgeving
 • actieve openbaarmaking van overheidsinformatie
 • uitzonderingen – en beperkingen.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met het bespreken van casus. Van u wordt een actieve opstelling verwacht.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u minimaal twee jaar ervaring met WOB-zaken hebt.

Docenten

 • mr. Leon Mensink

  Advocaat — WinthagenMensink

 • mr. Nina Bontje

  Advocaat — Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.