Wet studiefinanciering 2000 – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Wet studiefinanciering 2000

Wet studiefinanciering 2000

Nationaal- en Europeesrechtelijke aspecten van de Wsf 2000 en recente ontwikkelingen in de rechtspraak

Word jij wel eens geconfronteerd met een studiefinancieringszaak? Bijvoorbeeld een zaak over Nederlandse studenten in het buitenland of over buitenlandse studenten in Nederland? Zie je regelmatig zaken over misbruik van de uitwonendenbeurs (herziening en boete), of over verlenging van de diplomatermijn? Dan is deze cursus een must.

Doel

Na het volgen van deze cursus heb je je kennis vergroot over recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie en verwerf je inzicht in de Europeesrechtelijke aspecten van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, rechters in opleiding, gerechtsjuristen, juridisch adviseurs en gerechtsauditeurs die zijn gestart of binnenkort zullen starten met de behandeling van studiefinancieringszaken.

Inhoud

Tijdens de cursusdag komen de volgende onderwerpen aan de orde: structuur van de Wsf 2000, uitwonendencontrole (huisbezoeken, herziening en boete), onderwijs in het buitenland (niveau, accreditatie, advisering EP-Nuffic), studiefinanciering voor Nederlanders in het buitenland (3-uit-6-eis, grensarbeiders), studiefinanciering voor Unieburgers in Nederland (beleid migrerende werknemers), reisrecht, prestatiebeurs (omzetting, diplomatermijn), schulden en terugbetalen. Op enkele andere deelgebieden wordt in vogelvlucht een overzicht geschetst van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met casusbehandeling. Binnen het programma is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Voorkennis

We verwachten dat je enige ervaring hebt met het behandelen van Wsf 2000-zaken.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 235,00