Afvalstoffenrecht – e-learning – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Omgevingsrecht / Afvalstoffenrecht – e-learning

Afvalstoffenrecht – e-learning

In uw eigen tempo aan de slag met het afvalstoffenrecht

Wanneer is iets een afvalstof? Wat betekent dat voor de toetsing van omgevingsvergunningen milieu? In deze e-learning module maakt u kennis met het Europese recht dat de afvalstoffenbranche regelt en waar u mee te maken krijgt in zaken over omgevingsvergunningen milieu en de bestuursrechtelijke handhaving daarvan.

Doel

Na het voltooien van de module kunt u het onderscheid bepalen tussen afvalstoffen enerzijds en grondstoffen, bijproducten, einde-afvalstoffen anderzijds. Bij afvalstoffenverwerkende inrichtingen bent u in staat te bepalen welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is. Ook kunt u beoordelen of een milieu-effectrapportage (MER) gemaakt had moeten worden. U kunt toetsen of de voorschriften over afvalstoffen die aan een milieuvergunning zijn verbonden toetsen toereikend zijn in het belang van het milieu.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In zes lessen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • historie afvalstoffenrecht en wettelijk instrumentarium
  • begrippen en definities
  • afval en inrichtingen
  • afval of grondstof
  • hoofdstuk 10 Wet milieubeheer
  • afvalstoffenbeleid.

Opzet

Deze module bestaat uit zes lessen die u elk afzonderlijk en op elk gewenst moment kunt doorlopen. Er wordt gebruik wordt gemaakt van een handboek, foto- en filmmateriaal. Elke les wordt afgesloten met een aantal zelfcontrolevragen (meerkeuze). Het advies is om de lessen op volgorde te doorlopen. Er is geen contactonderwijs gekoppeld aan deze module.

Voorkennis

Deze module maakt deel uit van het curriculum Omgevingsrecht. Binnen het curriculum behoort deze module tot de specialisatie milieu. Om deze module te kunnen volgen, wordt verwacht dat u kennis heeft van het omgevingsrecht en het milieurecht.

Bijzonderheden

Voor het volgen van deze module wordt gebruik gemaakt van het ‘Handboek Afvalstoffenrecht’, (derde druk 2019).

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie