Bouwen en het omgevingsrecht, basis – e-learning – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Omgevingsrecht / Bouwen en het omgevingsrecht, basis - e-learning

Bouwen en het omgevingsrecht, basis – e-learning

Word online wegwijs in de wereld van regelingen, begrippen en bestemmingsplannen in het ruimtelijk bestuursrecht

Een van de kenmerken van ‘bouwzaken’ die de rechtbank behandelt, is de diversiteit aan wettelijke regelingen, begrippen, plannen en beleidsstukken die op het te toetsen besluit van toepassing kunnen zijn. Weet jij wat een structuurvisie, een provinciale ruimtelijke verordening of een bestemmingsplan is? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in deze e-learning module Bouwen en het omgevingsrecht.

Doel

Na afloop van deze e-learning module ben je in staat de Wet ruimtelijke ordening, bezien in samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de richtinggevende jurisprudentie op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht toe te passen. Het accent ligt op ruimtelijke plannen en hun relevantie voor de rechtspraak in eerste aanleg.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • systematiek Wet ruimtelijke ordening (Wro) en verhouding tot de Wabo
  • uitleg en juridische betekenis beleid, visies, plannen en verordeningen
  • inhoud en toepassing bestemmingsplan
  • toelatingsplanologie
  • overgangsrecht in bestemmingsplannen

Opzet

Deze e-learning module bestaat uit meerdere webcolleges die je in jouw eigen tempo en op elk gewenst moment kunt doorlopen. Het advies is om de webcolleges op volgorde te doorlopen. Er is geen contactonderwijs gekoppeld aan deze e-learning module.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.