Omgevingsrecht, basis – e-learning – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Omgevingsrecht / Omgevingsrecht, basis - e-learning

Omgevingsrecht, basis – e-learning

Leer in uw eigen tempo over het omgevingsrecht en de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De bouw van een appartementengebouw of een achteruitbouw, de handhaving van illegale bouwwerken, de kap van bomen, de wijziging van een monument of de bescherming van mens en dier tegen de hinder door een bedrijf, varkenshouderij of café. Welke toestemmingen zijn daarvoor nodig, welke procedures zijn daarop van toepassing en hoe verloopt de rechtsbescherming daartegen? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in deze e-learning module uitgelegd.

Doel

Na afloop deze e-learning module ken je de opbouw en achtergronden van de Wabo, weet je de kernbepalingen te vinden en kun je deze toepassen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

In deze e-learning module wordt het systeem, de reikwijdte en de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besproken, het bevoegd gezag, de toetsingskaders en de procedurele aspecten van een aanvraag van een vergunning.

Opzet

Deze e-learning module bestaat uit meerdere webcolleges en een handboek die je in jouw eigen tempo en op elk gewenst moment kunt doorlopen. Het advies is om de webcolleges op volgorde te doorlopen. Op verzoek kan er een vragenuur met de docenten worden georganiseerd.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt alleen als e-learning module aangeboden.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.