Omgevingsrecht, basis – E-learning – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Omgevingsrecht / Omgevingsrecht, basis - E-learning

Omgevingsrecht, basis – E-learning

Leer in uw eigen tempo over het omgevingsrecht en de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De bouw van een appartementengebouw of een achteruitbouw, de handhaving van illegale bouwwerken, de kap van bomen, de wijziging van een monument of de bescherming van mens en dier tegen de hinder door een bedrijf, varkenshouderij of café. Welke toestemmingen zijn daarvoor nodig, welke procedures zijn daarop van toepassing en hoe verloopt de rechtsbescherming daartegen? Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u in deze e-learning module uitgelegd.

Doel

Na afloop deze e-learning module kent u de opbouw en achtergronden van de Wabo, weet u de kernbepalingen te vinden en kunt u deze toepassen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze e-learning module wordt het systeem, de reikwijdte en de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besproken, het bevoegd gezag, de toetsingskaders en de procedurele aspecten van een aanvraag van een vergunning.

Opzet

Deze e-learning module bestaat uit meerdere webcolleges en een handboek die u in uw eigen tempo en op elk gewenst moment kunt doorlopen. Het advies is om de webcolleges op volgorde te doorlopen. Op verzoek kan er een vragenuur met de docenten worden georganiseerd.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt alleen als e-learning module aangeboden.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie