Bewijsrecht, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Bewijsrecht, basis

Bewijsrecht, basis

Systematische uitleg van het materiële en formele bewijsrecht

Het bewijsrecht komt in vrijwel elke civiele zaak aan de orde. Wanneer is er voldoende gesteld? Wie draagt de bewijslast? Wanneer wordt er gesproken van tegenbewijs? Vergroot jouw kennis en inzicht aan de hand van een systematische en overzichtelijke uitleg van het bewijsrechtelijke systeem en praktijkvoorbeelden.

Doel

Na afloop van de cursus ben je bekend met de belangrijkste onderdelen van het formele en materiële bewijsrecht. Jouw inzicht in de materie is versterkt.

Doelgroep

Rechters-in-opleiding, sectoroverstappers en gerechtsjuristen(-in-opleiding).

Inhoud

Na een inleidende beschouwing over de algemene bepalingen van het bewijsrecht worden enkele onderwerpen, mede aan de hand van casus, diepgaander behandeld. Aan de orde komen onder meer: stelplicht, bewijslast en bewijsrisico; bewijsmiddelen, in het bijzonder schriftelijk bewijs; verdeling van de bewijslast; (voorshands) geleverd bewijs en tegenbewijs.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Voorafgaand aan de cursusdag maak je een casus. Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.

Voorkennis

De cursus maakt onderdeel uit van de initiële opleidingen voor rechters in opleiding en gerechtsjurist in opleiding.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 115,00