Civiel vonnis voor rio's en sectoroverstappers – SSR
Cursussen / Civiel recht / Schriftelijke Vaardigheden / Civiel vonnis voor rio's en sectoroverstappers

Civiel vonnis voor rio's en sectoroverstappers

Over de analyse en het schrijven van een goed vonnis

Voor beginnende rechters in de sector civiel is deze training onmisbaar. Het verwerven van de vaardigheid van het schrijven van een civiel vonnis door middel van het schrijven van concepten, die vervolgens beoordeeld en besproken worden, vormt een belangrijk onderdeel van deze cursus.

 

 

Doel

Het verwerven van theoretische kennis en praktische vaardigheid in het maken van vonnissen.

Doelgroep

Rechters/raadsheren in opleiding (rio’s) en sectoroverstappers (so’s).

Inhoud

De training behandelt de onderwerpen:

  • ‘het schrijven van vonnissen’ (o.a. opzet en inhoud van een vonnis, gebruik van wizards en standaardteksten, leesbaar product)
  • ‘de civiele procedure’ (o.a. procesgang in eerste aanleg, actieve opstelling van de rechter, processuele bijzonderheden)
  • ‘stellen en bewijzen’ (stellen/stelplicht, betwisten, gebruik van producties, vaststellen van feiten, bewijsaanbod, bewijslast en -verdeling, bewijsmiddelen, -levering en -waardering)

Opzet

Theorie en casusbehandeling, plus oefening.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over actuele basiskennis burgerlijk procesrecht.

Bijzonderheden

Deze training vraagt behoorlijk veel voorbereiding; houdt u daar rekening mee!!

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.920,00