Coaching – SSR
Cursussen / Coaching en intervisie / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Coaching

Coaching

Individuele coaching bij werkgerelateerde vragen

In een individueel coachtraject brengt u werkgerelateerde vragen in zoals loopbaankwesties, de balans werk/privé, het veranderen van uw communicatiestijl of het vergroten van competenties. In vijf tot acht gesprekken van 1,5 uur werkt u, samen met uw coach, aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Doel

Doelen van coaching zijn:

  • bewustwording van eigen handelen
  • vergroten van denk- en handelingsrepertoire
  • samen met uw coach werkt u aan het realiseren van door u zelf geformuleerde doelen voor verdere persoonlijke en professionele groei

Doelgroep

Iedere medewerker binnen de rechterlijke organisatie (OM en ZM) kan een coachtraject aanvragen. SSR bemiddelt – na een intakegesprek – tussen u en een coach.

Inhoud

Een individueel coachtraject is een ideale manier om te reflecteren op eigen handelen en om na te denken over uw professionele en persoonlijke keuzes. U brengt uw eigen vragen in. Afhankelijk van de vraag en de context, zet de coach verschillende coachstijlen en methodieken in. De coachgesprekken zijn altijd vertrouwelijk. U bepaalt zelf wat met derden wordt gedeeld en besproken. Het coachtraject start wanneer u en uw coach te kennen hebben gegeven samen het traject in te willen gaan. Vervolgens informeert u zelf uw leidinggevende en/of andere betrokkenen.

De rol van SSR binnen een coachtraject

  • SSR verzorgt de trajecten van aanmelding tot evaluatie.
  • SSR geeft deskundig advies.
  • SSR informeert u over (het proces van) een coachtraject.
  • SSR voert een intakegesprek om te bepalen wat uw werkelijke vraag is en wie voor u de juiste coach is.
  • SSR zoekt de juiste coach voor u.
  • SSR informeert u over de Spelregels Intake en Coachtraject, Contract coachtraject en het evaluatieformulier.

Coaches van binnen en buiten de rechterlijke organisatie

SSR beschikt over een landelijk netwerk van interne coaches. Deze coaches zijn afkomstig uit de gerechten en parketten en zijn derhalve bekend met de dynamiek van de rechterlijke organisatie, spreken de taal en kennen de ontwikkelingen van de organisaties. De interne coaches zijn goed opgeleid en volgen jaarlijks minimaal twee bijscholingsactiviteiten op het gebied van coaching. SSR heeft tevens een groot netwerk van externe coaches. De externe coaches worden ingezet indien een interne coach niet wenselijk of geëigend is.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Voorwaarde voor coaching is de vrijwilligheid van de coachee ten aanzien van het coachtraject.

Kosten

Indien een interne coach wordt ingeschakeld, zijn er geen kosten aan het coachtraject. Coaches verrichten hun coachactiviteiten op basis van Van de rechterlijke organisatie/ Voor de rechterlijke organisatie (een win-winsituatie voor organisatie en individu). Indien een externe coach wordt ingeschakeld, komen de kosten van het traject voor het betreffende gerecht of parket. De kosten worden vooraf afgestemd met de budgethouder en de coachee. De coachee reist in principe naar de coach.

Meer informatie / zelf coach worden?

Wilt u meer informatie, persoonlijk advies of wilt u zelf coach worden? Stuur dan een mail naar coaching.intervisie@ssr.nl of neem contact op met de adviseurs Coaching & Intervisie: Carlo Zoppi (06-5053 9013).