Wsnp, rekenmethode, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Wsnp, rekenmethode, basis

Wsnp, rekenmethode, basis

De vtlb-calculator en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Met deze cursus krijgt u inzicht in de methodiek van de berekening en leert u berekeningen maken met behulp van de zg. de Vtlb (vrij te laten bedrag)-calculator. Daarbij wordt ingegaan op de nieuwe wetgeving hieromtrent.

Doel

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de methodiek van de berekening en kan de deelnemer berekeningen maken met behulp van de hiervoor ontwikkelde software, de Vtlb-calculator. De deelnemer kent de nieuwe, vereenvoudigde rekenwijze en de verschillen met de oude in een aantal casus.

Doelgroep

Secretarissen en administratief medewerkers in de faillissementssector.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt de cursist bekend gemaakt met de methodiek achter de berekening. Onder meer komen aan de orde: de berekening van de beslagvrije voet op grond van artikel 475d Rv., het bepalen van de gezinssituatie, opvoeren van kinderen, bepalen van de woonsituatie (koop of huur), kostgangerschap, onderhuurderschap, opvoeren ziektekosten en het opvoeren van correcties die niet bij wet geregeld zijn. De deelnemers gaan zelf aan de slag met de Vtlb-calculator, de software die speciaal ontwikkeld is voor de berekening van het vrij te laten bedrag (vtlb). In deze uitvoering is er in het bijzonder aandacht voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de doorwerking daarvan in specifieke gevallen. Wanneer men zelf casuïstiek meeneemt naar de cursus, wordt daaraan zo mogelijk aandacht besteed.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Naast de theorie is er gelegenheid tot het behandelen van casuïstiek, via de Vtlb-calculator en middels handmatige berekeningen.

Voorkennis

Verondersteld wordt dat men tevoren kort heeft kennisgemaakt met de rekenmethode Wsnp.

Bijzonderheden

Naast de cursus Wsnp, rekenmethode, basis is er, voor degenen die hun kennis over de rekenmethode willen opfrissen, de cursus Wsnp, rekenmethode, update.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.