Jeugdrecht, basis – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdbescherming / Jeugdrecht / Jeugdstrafrecht / Zittingsvaardigheden / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Jeugdrecht, basis

Jeugdrecht, basis

Kennis en vaardigheden voor de startende jeugdrechter in het civiele jeugdrecht of het jeugdstrafrecht

Deze cursus is de basis voor iedere jeugdrechter die net begonnen is in het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht. Alle kennis en vaardigheden die nodig zijn komen in deze cursus aan bod.

Doel

Het verwerven van basiskennis en -vaardigheden van het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht.
Na afloop van de cursus kan de deelnemer onder meer:

 • de basiskennis van het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht benoemen;
 • de opgedane kennis rondom het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht toepassen.

Doelgroep

Rechters en raadsheren belast met de behandeling van straf- en/of civiele zaken betreffende minderjarigen.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • het formele en materiële jeugdstrafrecht
 • het formele en materiële civiele jeugdrecht
 • de bestuurlijke aspecten van het civiele jeugdrecht
 • internationale verdragen (IVRK /EVRM)
 • de samenhang tussen wet en verdragen
 • besluitvorming in jeugdzaken bij ZSM en (buitengerechtelijke) afdoeningen,
 • gedragskunde en ontwikkelingspsychologie
 • ontwikkelingspsychologische aspecten van onder toezichtstelling
 • ontwikkelingspsychologische aspecten van uithuisplaatsing
 • inleiding stoornissen
 • de bij het jeugdrecht betrokken instanties
 • omgaan met (andere) deskundigen en pro-justitia rapportages

Opzet

De cursus bestaat uit tweemaal twee aaneengesloten contactdagen en één losse contactdag (in totaal twaalf dagdelen). Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor in de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Presentaties worden afgewisseld met casuïstiek.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gaan werken of sinds kort werkzaam zijn in het jeugd(straf)recht en dat zij de voorbereiding in MIJN SSR hebben gedaan.

Bijzonderheden

Het is essentieel dat de deelnemer voorafgaand aan de cursus twee zittingen van civiel jeugdrecht en twee zittingen van jeugdstrafrecht heeft bijgewoond. Het bijwonen van zittingen bevordert begrip van/inzicht in de stof die tijdens de voorbereiding en tijdens de cursus aangeboden wordt. De deelnemer is uiteraard vrij om het bijwonen van deze zittingen te regelen op momenten dat het goed uitkomt. Indien reeds zittingen op dit gebied zijn bijgewoond, hoeft dit vanzelfsprekend niet nog eens gedaan te worden.

Na dit basis leertraject is er mogelijkheid tot het volgen van vervolgdagen:

 • Gezag en omgang
 • Rechtspraak en kwetsbare rechtszoekenden
 • Stem van het kind
 • Communicatie in de jeugdstrafzitting
 • Jeugdrecht, voorwaarden voor ontwikkeling van kinderen
 • Hechtingsproces
 • Hechting, gezinspatronen en omgang
 • Passende sancties in het jeugdstrafrecht
 • Zittingsvaardigheden: wetmatigheden en conflicten in scheidingen
 • Bijzondere curator in het familie- en jeugdrecht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.635,00