Jeugdrecht, voorwaarden ontwikkeling van kinderen – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdbescherming / Strafrecht / Jeugd, gezin en zeden / Jeugdrecht, voorwaarden ontwikkeling van kinderen

Jeugdrecht, voorwaarden ontwikkeling van kinderen

Efficient gebruik van rapportages van deskundigen bij uhp en ots

In jeugdzaken worden ingrijpende beslissingen genomen die de loop van het leven van de jeugdige kunnen beïnvloeden. Bij het nemen van die beslissingen, tot (bijvoorbeeld) uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van rapportages van deskundigen. Verdiep uw inzicht in van deze rapportages en vergroot uw vaardigheden in het formuleren van vragen daarover om de benodigde informatie op zitting te kunnen verkrijgen.

Doel

Voorwaarden voor ontwikkeling van kinderen richt zich op het vergroten van de kennis van jeugdrechters en jeugdofficieren over de ontwikkeling van kinderen, opvoedingsproblematiek en actuele en effectieve interventies.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren jeugdrechters en jeugdofficieren van justitie.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:
• het gezinssysteem
• hechting
• voorbereiding op de zitting (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing)
• de rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming en van deskundigen

(Deze cursus heeft een relatie met de leeractiviteit Hechtingsproces. In deze cursus ligt de nadruk op hechting en wordt behandeld: functie, gevolgen en patronen van gehechtheid; gehechtheid van trauma, schadelijk oudergedrag en behandeling; implicaties voor de rechtspraktijk, gehechtheid in het licht van uhp en evt. terugplaatsing; gehechtheid in het licht van echtscheiding).

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.
Van de deelnemers wordt tijdens de contactdag een actieve inbreng verwacht. Er wordt gewerkt aan de hand van casus en videobeelden.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij deel hebben genomen aan de cursus Jeugdrecht, basis of vergelijkbare basiskennis hebben.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 205,00 voor leden OM: € 200,00