Jeugdrecht, voorwaarden ontwikkeling van kinderen – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdbescherming / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Jeugdrecht, voorwaarden ontwikkeling van kinderen

Jeugdrecht, voorwaarden ontwikkeling van kinderen

Efficiënt gebruik van rapportages van deskundigen bij uhp en ots

In jeugdzaken worden ingrijpende beslissingen genomen die het leven van de jeugdige kunnen beïnvloeden. Bij het nemen van die beslissingen, tot bijvoorbeeld uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van rapportages van deskundigen.

Doel

In deze cursus:

  • krijg je kennis over de ontwikkeling van kinderen, opvoedingsproblematiek en actuele en effectieve interventies;
  • leer je de rapportages van deskundigen te lezen en te interpreteren;
  • leer je hoe je naar aanleiding van deze rapportages de juiste vragen formuleert om de benodigde informatie op zitting te kunnen verkrijgen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren jeugdrechters, jeugdofficieren van justitie en gerechtsjuristen.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • het gezinssysteem
  • hechting
  • voorbereiding op de zitting (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing)
  • de rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming en van andere deskundigen

(Deze cursus heeft een relatie met de leeractiviteit Hechtingsproces. Bij de cursus Hechtingsproces ligt de nadruk op hechting en worden de volgende onderwerpen behandeld: functie, gevolgen en patronen van gehechtheid, gehechtheid van trauma, schadelijk oudergedrag en behandeling; implicaties voor de rechtspraktijk, gehechtheid in het licht van uhp en evt. terugplaatsing; gehechtheid in het licht van echtscheiding).

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereid je de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.
Tijdens de contactdag wordt een actieve inbreng verwacht. Er wordt gewerkt aan de hand van casus en videobeelden.

Voorkennis

Als je deelneemt aan deze cursus wordt verwacht dat je deel hebben genomen aan de cursus Jeugdrecht, basis of in ieder geval vergelijkbare basiskennis hebt.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 215,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00