Het civiele beslissingsmodel – SSR
Cursussen / Civiel recht / Schriftelijke Vaardigheden / Het civiele beslissingsmodel

Het civiele beslissingsmodel

Leer analyseren en motiveren

Om een vonnis te kunnen maken, moet de zaak geanalyseerd worden, de feiten moeten beoordeeld worden en vervolgens moet een heldere motivering inzicht geven in de gedachtegang van de rechter. In deze training leert u analyseren en motiveren.

In verband met de corona-maatregelen is deze training omgezet naar een online-leeractiviteit (één dagdeel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de virtual classroom. Dit geldt vooralsnog voor de periode tot en met juni 2021.

 

Doel

De training ‘Het civiele beslissingsmodel’ heeft tot doel het verwerven van praktische kennis en vaardigheid die nodig is om een vonnis te maken.

Doelgroep

Rechters, juridisch medewerkers.

Inhoud

Aan de hand van een praktisch stappenmodel wordt het schrijven van een civiel vonnis uitgelegd.

Analyse

Analyse vereist juridische kennis om de argumenten van partijen te herkennen en juridisch te duiden. Dit is van de drie hoofdvaardigheden het meest ‘technisch’ juridisch en het minst creatief.

Oordeelsvorming

Oordeelsvorming is een aspect waar veel aandacht aan moet worden besteed in opleiding. De eigen inschatting van wat een rechtvaardige oplossing zou zijn (het ’boerenverstand’ of het ‘timmermansoog’) is een belangrijk kompas dat professioneel gevormd moet worden; rechtspreken is geen mechanische bezigheid. De cursist leert te vertrouwen op haar/zijn eigen oordeel en toetst steeds op juistheid door grondige studie in wet en jurisprudentie.

Motiveren

Motiveren is een creatief proces met juridisch technische kanten. Een goede taalbeheersing is van belang. Er moet een overtuigend betoog worden geschreven, waarbij alle relevante punten besproken moeten worden, maar ook moet de rechter op basis van het debat van partijen per zaak beoordelen waar partijen nog meer behoefte aan hebben.

Elk vonnis is maatwerk.

Opzet

Een training van één dag (twee dagdelen). Zowel de theorie als – met name – de praktijk komen aan de orde, o.a. aan de hand van diverse casus. In de training zit een fraaie opbouw in de vorm van 1) een voorbereiding op de training, o.a. met een (individuele) huiswerkopdracht 2) een plenaire behandeling van diverse casus 3) uitwerking van casus in subgroepjes en 4) een afsluitende individuele huiswerkopdracht.

Naast webcolleges en een syllabus worden oefencasus (met uitwerkingen) beschikbaar gesteld.

Bijzonderheden

  • In deze cursus is de voorbereiding alsmede een actieve houding tijdens de cursusdag van essentieel belang.
  • Zonder de voorgeschreven voorbereiding is het niet zinvol deze cursus te volgen.
  • Let op: ‘Het civiele beslissingsmodel’ maakt onderdeel uit van de verdiepingscursus ‘Het civiele vonnis voor juridisch medewerkers’ (sinds zomer 2017)  alsmede van de cursus ‘Civiel vonnis voor Rio’s en So’s’. Heeft u één van die cursussen al gevolgd dan zou ‘Het civiele beslissingsmodel’ een doublure kunnen zijn tenzij u behoefte zou hebben aan een herhaling van het model (oefening baart immers kunst, zeker in het analyseren en het schrijven van vonnissen).

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 205,00