Aanbestedingsrecht, actualiteiten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Bouw- en Aanbestedingsrecht / Aanbestedingsrecht, actualiteiten

Aanbestedingsrecht, actualiteiten

Verdiep en actualiseer uw kennis op het gebied van de belangrijkste jurisprudentie en wetgeving

In deze cursus brengt prof. mr. Chris Jansen je op de hoogte van de belangrijkste actuele Europese en nationale ontwikkelingen wat betreft wetgeving, beleid, jurisprudentie en literatuur op het terrein van het aanbestedingsrecht.

Doel

Aan het einde van deze cursus kun je aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in concrete praktijksituaties beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van het aanbestedingsrecht.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers

Inhoud

In ieder geval bevat de syllabus alle aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie van het HvJ EU en de nationale rechter, gepubliceerd in de periode vanaf 1 mei 2020.

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel (middag) en wordt gegeven in de vorm van een interactieve bijeenkomst. Ook wordt ruim aandacht besteed aan (praktijk)vragen van de deelnemers.

Voorkennis

Ben je rechter, raadsheer of stafjurist, dan wordt van je verwacht dat je minimaal één jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Ben je juridisch medewerker, dan wordt van je verwacht dat je minimaal drie jaar ervaring hebt met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht.

Deze cursus sluit aan op de basiscursus Aanbestedingsrecht – SSR. De docent gaat er dan ook vanuit dat je deze cursus hebt gevolgd of dat je vergelijkbare voorkennis hebt, verworven door bijvoorbeeld werkervaring.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 90,00